Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020

Ngày 13/2/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông trong tỉnh tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của cả nước, của tỉnh, của địa phương, đơn vị; tiếp tục tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; công tác đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế -xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cả nước trong năm 2020 thể hiện trong Kết luận 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, Nghị quyết 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội, được cụ thể hóa thành 10 giải pháp trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND các cấp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn xã hội; đặc biệt phản ánh, cảnh báo về nạn mê tín dị đoan, tín dụng đen, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và công tác ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) gây ra để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Tuyên truyền chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội; các hoạt động xúc tiến đầu tư, đối ngoại trên địa bàn tỉnh... đặc biệt là tuyên truyền giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội đúng tiến độ. Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác chuẩn bị đại hội thi đua yêu nước cấp cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020; phát hiện, cổ vũ, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bối cảnh quốc tế, khu vực, thế và lực của đất nước, của tỉnh để chủ động tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đạt được các mục tiêu năm 2020 và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là về chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong chặng đường tới.

Sỹ Thành   

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021

Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021


Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (phần cuối)

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (phần cuối)


Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (tiếp theo)

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (tiếp theo)


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 – 16/9/2020: Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950: Trận đánh có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 – 16/9/2020: Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950: Trận đánh có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp


Hội thảo “Xô viết Nghệ Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”

Hội thảo “Xô viết Nghệ Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”


Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới


Phát huy những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Phát huy những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đổi mới đất nước


Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9


Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Nghệ An trong tình hình mới

Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Nghệ An trong tình hình mới
Đồng chí Nguyễn Duy Trinh – một nhà ngoại giao xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh – một nhà ngoại giao xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Nghệ An