Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An; sáng ngày 22/11/2019, Sở Nội vụ đã tiến hành tổ chức kiểm tra, sạt hạch công chức năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở Nội vụ.

Theo Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ là một trong 7 đơn vị điểm của tỉnh triển khai thực hiện kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức. Mục đích của kiểm tra, sát hạch công chức là để kiểm tra hiểu biết của công chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công chức, đồng thời đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, soạn thảo văn bản của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Trên cơ sở kết quả sát hạch nhằm đánh giá đúng thực trạng để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

    Đối tượng tham gia kiểm tra, sát hạch của Sở lần này là các đồng chí cấp phó các đơn vị trực thuộc (Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư lưu trữ), trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc sở và  toàn thể công chức giữ ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trong Sở.

Trong thời gian 01 ngày, các đối tượng tiến hành 3 phần thi gồm: Phần 1 thi tìm hiểu kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên giấy, 40 câu hỏi, thời gian làm bài 40 phút); Phần 2 thi giải quyết 1 tình huống sự việc thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chia theo lĩnh vực công chức đang được giao tham mưu thực hiện (nội dung này thực hiện dưới dạng bài viết, thời gian làm bài 60 phút) và phần 3 các công chức dự kiểm tra, sát hạch sẽ viết đề cương, bảo vệ đề cương, đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với vị trí, việc làm căn cứ theo các lĩnh vực công chức đang thực hiện.

Ở phần thi thứ 3, nhóm đối tượng gồm: Phó trưởng phòng trực thuộc sở, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo; chuyên viên chính, chuyên viên sẽ thực hiện bài thi viết đề cương kế hoạch để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trên giấy, thời gian làm bài 60 phút. Còn nhóm đối tượng là các trưởng phòng trực thuộc sở, chi cục trưởng, phó chi cục trưởng, các phó trưởng ban Thi đua khen thưởng và Ban Tôn giáo sẽ xây dựng đề cương đề án và bảo vệ trước hội đồng sát hạch kiểm tra.

Dự  kiến chiều 22/11/2019, kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức của Sở Nội vụ sẽ tiến hành bế mạc; kết quả kiểm tra, sát hạch được công bố đến cá nhân công chức dự kiểm tra, sát hạch, đồng thời Sở Nội vụ sẽ báo cáo kết quả việc kiểm tra, sát hạch cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiến hành các bước tiếp theo được quy định trong Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn Thanh 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin


Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Cần hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Cần hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020


HĐND tỉnh thông qua 22 nghị quyết tại kỳ họp thứ 12

HĐND tỉnh thông qua 22 nghị quyết tại kỳ họp thứ 12


Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri Tân Kỳ sau kỳ họp

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri Tân Kỳ sau kỳ họp


Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình làm cho nông thôn tốt hơn

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình làm cho nông thôn tốt hơn


Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan đến thu, chi ngân sách

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan đến thu, chi ngân sách


Nghệ An vinh danh 26 nghệ nhân, nghệ sĩ

Nghệ An vinh danh 26 nghệ nhân, nghệ sĩ


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp xúc cử tri Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp xúc cử tri Hưng Nguyên


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Giải quyết thấu đáo những vấn đề cử tri kiến nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Giải quyết thấu đáo những vấn đề cử tri kiến nghị


UBND tỉnh cho ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

UBND tỉnh cho ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh


Nghệ An bầu 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nghệ An bầu 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh


Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Dự thảo mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An


Nghệ An ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghệ An ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Nghệ An sẽ triển khai Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các địa phương

Nghệ An sẽ triển khai Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các địa phương