Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An; sáng ngày 22/11/2019, Sở Nội vụ đã tiến hành tổ chức kiểm tra, sạt hạch công chức năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở Nội vụ.

Theo Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ là một trong 7 đơn vị điểm của tỉnh triển khai thực hiện kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức. Mục đích của kiểm tra, sát hạch công chức là để kiểm tra hiểu biết của công chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công chức, đồng thời đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, soạn thảo văn bản của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Trên cơ sở kết quả sát hạch nhằm đánh giá đúng thực trạng để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

    Đối tượng tham gia kiểm tra, sát hạch của Sở lần này là các đồng chí cấp phó các đơn vị trực thuộc (Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư lưu trữ), trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc sở và  toàn thể công chức giữ ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trong Sở.

Trong thời gian 01 ngày, các đối tượng tiến hành 3 phần thi gồm: Phần 1 thi tìm hiểu kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên giấy, 40 câu hỏi, thời gian làm bài 40 phút); Phần 2 thi giải quyết 1 tình huống sự việc thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chia theo lĩnh vực công chức đang được giao tham mưu thực hiện (nội dung này thực hiện dưới dạng bài viết, thời gian làm bài 60 phút) và phần 3 các công chức dự kiểm tra, sát hạch sẽ viết đề cương, bảo vệ đề cương, đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với vị trí, việc làm căn cứ theo các lĩnh vực công chức đang thực hiện.

Ở phần thi thứ 3, nhóm đối tượng gồm: Phó trưởng phòng trực thuộc sở, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo; chuyên viên chính, chuyên viên sẽ thực hiện bài thi viết đề cương kế hoạch để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trên giấy, thời gian làm bài 60 phút. Còn nhóm đối tượng là các trưởng phòng trực thuộc sở, chi cục trưởng, phó chi cục trưởng, các phó trưởng ban Thi đua khen thưởng và Ban Tôn giáo sẽ xây dựng đề cương đề án và bảo vệ trước hội đồng sát hạch kiểm tra.

Dự  kiến chiều 22/11/2019, kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức của Sở Nội vụ sẽ tiến hành bế mạc; kết quả kiểm tra, sát hạch được công bố đến cá nhân công chức dự kiểm tra, sát hạch, đồng thời Sở Nội vụ sẽ báo cáo kết quả việc kiểm tra, sát hạch cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiến hành các bước tiếp theo được quy định trong Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn Thanh 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo tờ trình trước kỳ họp

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo tờ trình trước kỳ họp


Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng 2,69 % trong 6 tháng đầu năm 2020

Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng 2,69 % trong 6 tháng đầu năm 2020


Thành lập và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An

Thành lập và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An


Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri tại các địa phương


Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tiếp xúc cử tri tại TX Cửa Lò

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tiếp xúc cử tri tại TX Cửa Lò


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tiếp xúc cử tri tại Diễn Châu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tiếp xúc cử tri tại Diễn Châu


UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 6

UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 6


Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nêu ba chủ thể cần lưu ý khi sửa đổi luật

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nêu ba chủ thể cần lưu ý khi sửa đổi luật


Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề xuất bãi bỏ các nghị quyết không phát huy hiệu quả

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề xuất bãi bỏ các nghị quyết không phát huy hiệu quả


Cần thêm những chính sách kích cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi

Cần thêm những chính sách kích cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi


Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Kịch bản tăng trưởng kinh tế phải có tính tiến công

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Kịch bản tăng trưởng kinh tế phải có tính tiến công


Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 8 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 8 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Rà soát lại kịch bản tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Rà soát lại kịch bản tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực