Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An; sáng ngày 22/11/2019, Sở Nội vụ đã tiến hành tổ chức kiểm tra, sạt hạch công chức năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở Nội vụ.

Theo Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ là một trong 7 đơn vị điểm của tỉnh triển khai thực hiện kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức. Mục đích của kiểm tra, sát hạch công chức là để kiểm tra hiểu biết của công chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công chức, đồng thời đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, soạn thảo văn bản của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Trên cơ sở kết quả sát hạch nhằm đánh giá đúng thực trạng để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

    Đối tượng tham gia kiểm tra, sát hạch của Sở lần này là các đồng chí cấp phó các đơn vị trực thuộc (Ban Thi đua Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư lưu trữ), trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc sở và  toàn thể công chức giữ ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trong Sở.

Trong thời gian 01 ngày, các đối tượng tiến hành 3 phần thi gồm: Phần 1 thi tìm hiểu kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên giấy, 40 câu hỏi, thời gian làm bài 40 phút); Phần 2 thi giải quyết 1 tình huống sự việc thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chia theo lĩnh vực công chức đang được giao tham mưu thực hiện (nội dung này thực hiện dưới dạng bài viết, thời gian làm bài 60 phút) và phần 3 các công chức dự kiểm tra, sát hạch sẽ viết đề cương, bảo vệ đề cương, đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với vị trí, việc làm căn cứ theo các lĩnh vực công chức đang thực hiện.

Ở phần thi thứ 3, nhóm đối tượng gồm: Phó trưởng phòng trực thuộc sở, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo; chuyên viên chính, chuyên viên sẽ thực hiện bài thi viết đề cương kế hoạch để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trên giấy, thời gian làm bài 60 phút. Còn nhóm đối tượng là các trưởng phòng trực thuộc sở, chi cục trưởng, phó chi cục trưởng, các phó trưởng ban Thi đua khen thưởng và Ban Tôn giáo sẽ xây dựng đề cương đề án và bảo vệ trước hội đồng sát hạch kiểm tra.

Dự  kiến chiều 22/11/2019, kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức của Sở Nội vụ sẽ tiến hành bế mạc; kết quả kiểm tra, sát hạch được công bố đến cá nhân công chức dự kiểm tra, sát hạch, đồng thời Sở Nội vụ sẽ báo cáo kết quả việc kiểm tra, sát hạch cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiến hành các bước tiếp theo được quy định trong Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn Thanh 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ ChâuĐoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn


56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019

56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019


Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019


Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập

Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019


Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý


Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh