Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Sau 01 năm triển khai chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Trong khuôn khổ hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra vào sáng ngày 22/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá 01 năm triển khai thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban; Kha Văn Tám, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực; Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban; Lê Thị Hoài Chung, Phó Trưởng ban chủ trì hội nghị. Tham dự có cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, phó giám đốc các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Sau 01 năm thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đến nay 21/21 huyện, thành, thị đã thực hiện việc đồng chí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Về cơ chế, chính sách, các đồng chí giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thôi giữ chức giám đốc và bổ nhiệm làm phó giám đốc được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018. Các huyện, thành, thị đã xây dựng vị trí việc làm cho từng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2019 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Đồng thời, các địa phương cũng đã chủ động ban hành quy chế hoạt động của ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ.

Về tổ chức đảng, có 10 huyện, thị sáp nhập chi bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị với chi bộ ban tuyên giáo thành chi bộ ban tuyên giáo - trung tâm bồi dưỡng chính trị, đồng chí trưởng ban đồng thời là giám đốc trung tâm BDCT là bí thư chi bộ, gồm: Quế Phong, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô lương, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò. 11 huyện, thành, thị còn lại vẫn giữ nguyên chi bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan huyện, thành, thị ủy.

Về công đoàn, có 7 huyện, thị giải thể công đoàn trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, hợp nhất với Tổ công đoàn ban tuyên giáo trực thuộc công đoàn cơ quan huyện, thị ủy (Quế Phong, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tương Dương, Đô Lương, Con Cuông, thị xã Hoàng Mai); 14 đơn vị còn lại vẫn giữ nguyên công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động huyện, thành, thị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá nhiều nội dung như: Vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương này; tình hình tư tưởng sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí các chức danh; việc thực hiện cơ chế, chính sách cán bộ đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp; công tác xây dựng vị trí việc làm, quy chế hoạt động của ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sau khi sắp xếp; việc sắp xếp tổ chức đảng, công đoàn ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tại địa phương, đơn vị mình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là một chủ trương đúng đắn của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện chủ trương đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trong quá trình chuyển tiếp, một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy chủ động tham mưu cho ban thường vụ, thường trực cấp ủy tháo gỡ, những mô hình tốt, cách làm hay cần được trao đổi, phổ biến để các đơn vị khác học tập, triển khai. Hiệu quả bước đầu trong thực hiện chủ trương này là cơ sở để các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

 

Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020


Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị biểu dương điển hình về học tập và làm theo Bác

Hội nghị biểu dương điển hình về học tập và làm theo Bác


Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025


Giao ban báo chí tháng 5/2020

Giao ban báo chí tháng 5/2020


Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Tương Dương

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Tương Dương


Cô giáo hiệu phó mần non Võ Thị Hương đoạt giải Nhất tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Cô giáo hiệu phó mần non Võ Thị Hương đoạt giải Nhất tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


"Ánh sáng niềm tin"

"Ánh sáng niềm tin"


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của Trung ương tại Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của Trung ương tại Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”


Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ  có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020

Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020