Banner Ban tuyên giáo sub-site-1
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Sau 01 năm triển khai chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Trong khuôn khổ hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra vào sáng ngày 22/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá 01 năm triển khai thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban; Kha Văn Tám, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực; Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban; Lê Thị Hoài Chung, Phó Trưởng ban chủ trì hội nghị. Tham dự có cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, phó giám đốc các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Sau 01 năm thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đến nay 21/21 huyện, thành, thị đã thực hiện việc đồng chí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Về cơ chế, chính sách, các đồng chí giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thôi giữ chức giám đốc và bổ nhiệm làm phó giám đốc được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018. Các huyện, thành, thị đã xây dựng vị trí việc làm cho từng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2019 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Đồng thời, các địa phương cũng đã chủ động ban hành quy chế hoạt động của ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ.

Về tổ chức đảng, có 10 huyện, thị sáp nhập chi bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị với chi bộ ban tuyên giáo thành chi bộ ban tuyên giáo - trung tâm bồi dưỡng chính trị, đồng chí trưởng ban đồng thời là giám đốc trung tâm BDCT là bí thư chi bộ, gồm: Quế Phong, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô lương, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò. 11 huyện, thành, thị còn lại vẫn giữ nguyên chi bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan huyện, thành, thị ủy.

Về công đoàn, có 7 huyện, thị giải thể công đoàn trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, hợp nhất với Tổ công đoàn ban tuyên giáo trực thuộc công đoàn cơ quan huyện, thị ủy (Quế Phong, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tương Dương, Đô Lương, Con Cuông, thị xã Hoàng Mai); 14 đơn vị còn lại vẫn giữ nguyên công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động huyện, thành, thị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá nhiều nội dung như: Vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương này; tình hình tư tưởng sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí các chức danh; việc thực hiện cơ chế, chính sách cán bộ đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp; công tác xây dựng vị trí việc làm, quy chế hoạt động của ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sau khi sắp xếp; việc sắp xếp tổ chức đảng, công đoàn ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tại địa phương, đơn vị mình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là một chủ trương đúng đắn của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện chủ trương đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trong quá trình chuyển tiếp, một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy chủ động tham mưu cho ban thường vụ, thường trực cấp ủy tháo gỡ, những mô hình tốt, cách làm hay cần được trao đổi, phổ biến để các đơn vị khác học tập, triển khai. Hiệu quả bước đầu trong thực hiện chủ trương này là cơ sở để các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

 

Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11


Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”


Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”


Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền biển, đảo

Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền biển, đảo


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác khoa giáo cho cán bộ cơ sở

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác khoa giáo cho cán bộ cơ sở


Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11 năm 2019

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11 năm 2019


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí Trưởng phòng chuyên môn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí Trưởng phòng chuyên môn


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm


Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 9

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 9


Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng ở Trường Mầm non Hưng Mỹ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng ở Trường Mầm non Hưng MỹPhối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực

Phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực