Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Quỳnh Lưu đã đạt được những kết quả đáng kể, trong đó công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo tinh thần của Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị đã góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Để triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị có hiệu quả, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ban, ngành, đoàn thể huyện, hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng các phòng, ban, Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 05 năm huyện đã tổ chức được 120 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đối tượng là các cán bộ, đảng viên, nhân dân các xã, thị trấn với 13.640 lượt người tham gia; 09 lớp tập huấn pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng, chống tham nhũng cho các thành phần là trưởng, phó các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện với 1.341 lượt người tham gia; triển khai chương trình tủ sách pháp luật tới các xã, thị trấn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến các chế độ, chính sách của Nhà nước nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng. Bên cạnh đó còn ban hành các Quyết định, Kế hoạch về việc thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác phối hợp của 04 ngành nội chính cấp huyện: Công an huyện, Thanh tra huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân  huyện trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. vì vậy, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân hiểu và giám sát các việc làm của cán bộ đảng viên; các sai phạm tại địa phương được nhân dân góp ý kịp thời; các hành vi tham nhũng đều được điều tra xử lý nghiêm minh; Các quy định về công khai, minh bạch chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực như: Sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, đầu tư,xây dựng cơ bản... từng bước đi vào nề nếp, nên hạn chế được các vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn.

Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai cho cán bộ chủ chốt đăng ký nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; lãnh đạo thực hiện công khai, minh bạch việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cũng như việc xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, tăng cường kiểm tra ở các lĩnh vực dễ xẩy ra tham nhũng thông qua đường dây nóng; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra, những tập thể, cá nhân vi phạm được xử lý kịp thời đúng quy định.

Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy kiểm tra công tác PCTN tại Quỳnh Lưu

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản qua công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; qua công tác xác minh các vụ việc tham nhũng, khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng của Cơ quan điều tra: Trong 05 năm đã khởi tố 01 vụ 04 bị can thông qua  tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm tham nhũng; qua công tác nghiệp vụ trinh sát phát hiện  01 vụ việc về tham nhũng; Số vụ án/bị can đã khởi tố về các tội danh tham nhũng: 02 vụ/05 bị can; Số tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng đã áp dụng các biện pháp thu hồi/tổng tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng ở giai đoạn điều tra: 415.000.000 đồng.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng qua qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử của ngành Kiểm sát đã truy tố, xét xử: 02 vụ/05 bị cáo. Đã thu hồi tài sản 422.000.0000 đồng, kỷ luật đảng 03 người.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác xét xử của ngành Tòa án: Tòa án thụ lý 02 vụ án liên quan đến tham nhũng, tổng số tài sản tham nhũng phải thu hồi cho nhà nước là: 742.889.635 đồng.

 Từ những kết quả nêu trên Quỳnh Lưu đã đề ra 05 nhiệm vụ chủ yếu trong thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị thời gian tới đó là:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc chế độ định kỳ Ban thường vụ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp nghe báo cáo và chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí thiết thực, hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; chủ động yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chỉ đạo xử lý.

- Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; phát huy dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động; xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, quản lý.

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

- Phát huy sức mạnh cả hệ  thống chính trị; vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; vai trò tích cực của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác giám sát hoạt động của cán bộ, công chức ở khu dân cư./.

Lê Thị Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020


Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)


Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ AnKết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X


Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân