Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Quỳ Hợp tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Năm 2018, là một năm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Lực lượng chức năng làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế. Tỷ lệ điều tra, phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ cao…Đạt được kết quả này đó là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy và các ngành chức năng trên địa bàn huyện.

Năm 2018, là một năm  tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Lực lượng chức năng làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế. Tỷ lệ điều tra, phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ cao…Đạt được kết quả này đó là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy và các ngành chức năng trên địa bàn huyện.

Để công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (NC-PCTN) đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả tích cực, trong năm qua, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy Quỳ Hợp đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ban Thường vụ Huyện ủy họp triển khai nhiệm vụ

Năm 2018, BTV huyện ủy Quỳ Hợp  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm tăng cường lãnh đạo công tác NC-PCTN. Cụ thể BTV huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 22/3/2018 về "đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong điều hành sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn". Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2018 - 2020; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Mặt khác quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 22-CT/TU và Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 40-KH/HU và 79-KH/HU của BTV Huyện ủy...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy, năm 2018 các cơ quan chức năng trên địa bàn Quỳ Hợp đã phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện công tác nội chính. Điển hình là: Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành 01 Chỉ thị, 16 Kế hoạch và 14 Công văn chỉ đạo các nội dung liên quan đến đảm bảo ANTT trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình về ANQG, nhất là tình hình liên quan đến tôn giáo, hoạt động của người nước ngoài, tình hình dư luận xã hội, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn cơ sở vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm; giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Phối hợp tổ chức 18 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, TTATGT cho hơn 2.000 cán bộ công chức, học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân; tổ chức 01 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” cấp huyện và 18 diễn đàn cấp xã với gần 5.000 lượt quần chúng nhân dân tham gia. Viện kiểm sát nhân dân huyện tích cực chủ động kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm của Cơ quan CSĐT. Phối hợp với cơ quan điều tra phân loại xử lý kịp thời, chính xác, đảm bảo việc khởi tố, điều tra các vụ án tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong năm đã thụ lý: 64 vụ / 155 bị can và đã giải quyết : 63 vụ / 151 bị can (đạt 98 % ). Tòa án huyện đã nhận tổng cộng 349 đơn khởi kiện các loại (tăng 6 đơn so với 2017),  tiến hành thụ lý giải quyết đối với các đơn khởi kiện đủ điều kiện. Không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.....

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ  huyện ủy Quỳ Hợp đã chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2018, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm để kịp thời phát hiện nhằm ngăn chặn và xử lý những sai phạm có nguy cơ trở thành hành vi tham nhũng. Trong năm 2018, BTV Huyện ủy thực hiện 03 cuộc kiểm tra, UBND huyện thực hiện 07 cuộc thanh tra về các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản; huy động và sử dụng các nguồn vốn đóng góp, cung tiến;  việc thực hiện chính sách dân tộc và miền núi; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.... Trong quá trình kiểm tra, thanh tra có một số vi phạm trong công tác quản lý, điều hành nhưng chưa có dấu hiệu của hành vi tham nhũng. Các cấp, các ngành cơ bản đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng như: kê khai tài sản, thu nhập; công khai minh bạch các cơ chế, chính sách, định mức chi tiêu; cải cách hành chính. Trong năm 2018, không phát hiện các trường hợp tham nhũng xảy ra trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện ủy Quỳ Hợp cũng luôn coi trọng và phát huy cao vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cách làm này đã thể hiện sự đổi mới theo hướng đồng bộ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung của cấp ủy, chính quyền ở Quỳ Hợp.

Với sự quan tâm và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, năm 2018, Quỳ Hợp là 1 trong những đơn vị được Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng./.

Lê Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 12 năm 2019

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 12 năm 2019


Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019


Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối Nội chính tháng 12

Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối Nội chính tháng 12


Năm 2019:  Nghệ An  tăng cường các cuộc  thanh tra và xử lý các hành vi  tham nhũng

Năm 2019: Nghệ An tăng cường các cuộc thanh tra và xử lý các hành vi tham nhũng


Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Những kết quả về công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 ở Thị xã Thái Hòa

Những kết quả về công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 ở Thị xã Thái Hòa


Quý 2/2018: Ban Nội chính tập trung triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm

Quý 2/2018: Ban Nội chính tập trung triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm


Quỳ Châu: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng những việc làm cụ thể

Quỳ Châu: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng những việc làm cụ thể


Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án

Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án


Tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng


Thị xã Thái Hòa với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Thị xã Thái Hòa với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai


Công tác cải cách tư pháp năm 2018 ở huyện Quỳ Châu

Công tác cải cách tư pháp năm 2018 ở huyện Quỳ Châu