Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Quý 2/2018: Ban Nội chính tập trung triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm

Bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy đề ra, ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2018 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể trên lĩnh vực tham mưu, trong quý 1, Ban đã Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 06 Báo cáo về: kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; báo cáo, tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chỉ thị 15 và dự thảo Quy định của Bộ chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Báo cáo kết quả xử lý đơn thư năm 2017;báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII); Báo cáo xây dựng Đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo đấu tranh chống suy thoái, “Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”; Báo cáo Đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2010 - 2017, các nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2018 – 2023 phục vụ xây dựng Đề án của Tỉnh; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

 

Giao ban định kỳ

Bên cạnh đó Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tham mưu tổ chức tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017;  tập trung, nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản góp ý dự thảo Quy định: Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, tố cáo, tố giác của nhân dân.

Về công tác nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, Quý 1/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện khảo sát, nắm thông tin về công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các công trình thủy điện để phục vụ công tác khảo sát, nắm tình hình tại huyện Quế Phong. Tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực án kinh tế - chức vụ tại huyện Tương Dương. Nắm thông tin theo phản ánh của công dân về việc xem xét công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án tại thành phố Vinh.Hướng dẫn, kiểm tra đối với Văn phòng huyện ủy về nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại huyện ủy Quỳ Châu. Tham gia các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác liên ngành xử lý các vụ việc, vụ án.

Làm việc với huyện Diễn Châu để nghe kết quả xử lý sau thanh tra Dự án khu nhà ở và thương mại tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Đánh giá kết quả thực hiện quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Tiếp nhận, xử lý đơn thư; tiếp công dân định kỳ; tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về nội chính và PCTN.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý 2 của năm 2018, Ban Nội chính triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Quy định 183 QĐ/TW, trong đó tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 chuẩn bị phục vụ Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng toàn quốc; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2017 theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; kiểm tra việc thanh tra các vụ việc, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực kinh tế- chức vụ tại Thành phố Vinh, huyện Tương Dương; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy trong công tác phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại huyện Anh Sơn và Thị xã Thái Hòa; Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 07/5/2013, Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020" tại huyện Đô Lương; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"; Rà soát tình hình vi phạm đất đai liên quan đến tôn giáo để tham mưu Ban Thường vụ hướng chỉ đạo xử lý; Tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình "di cư tự do bất hợp pháp" trên địa bàn tỉnh; Nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy  về công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình trạng khai thác trái phép lâm sản trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục rà soát, nắm tình hình liên quan đến công tác nội chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh biên giới, tuyến biển, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng...để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Tập trung theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến và tiếp nhận tại Ban Nội chính.

Lê Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại ​

Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại ​


Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát


Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2020


Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng


Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đối tác Nhật Bản

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đối tác Nhật Bản


Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An


Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm

Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm


Giao ban công tác dân vận năm 2020 các đơn vị trong cụm III

Giao ban công tác dân vận năm 2020 các đơn vị trong cụm III


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang


Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022

Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022


Hội nghị thượng đỉnh G20: Xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu

Hội nghị thượng đỉnh G20: Xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu


Bảo tồn và lan tỏa giá trị của làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bảo tồn và lan tỏa giá trị của làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng


Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 tại thị xã Cửa Lò

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 tại thị xã Cửa Lò