Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đánh giá kết quả 01 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019. Thời gian qua, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được 2 bên phối hợp triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đánh giá kết quả 01 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019. Thời gian qua, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được 2 bên phối hợp triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tuyên truyền, quán triệt các văn bản về lĩnh vực BHXH, BHYT như: Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 52-KH/BTGTU ngày 28/02/2018 về học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TU, đồng thời phổ biến tại hội nghị báo cáo viên định kỳ. Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy đã chủ động phối hợp với BHXH cùng cấp quán triệt, tham mưu ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU tại địa phương; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đưa việc phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của từng xã, phường, thị trấn vào chỉ tiêu thi đua cuối năm.

Phối hợp biên soạn các tài liệu, viết tin, bài tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Thông báo (bản tin) nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy phát hành đến chi bộ. Nội dung tập trung chủ yếu vào Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, một số đổi mới BHXH vì lợi ích người lao động… Bên cạnh đó, hai bên còn phối hợp có hiệu quả trong việc cung cấp thông tin về thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc tổ chức. Tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 10/2018, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã báo cáo những điểm mới trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT và một số giải pháp đặt ra sắp tới. Tổ chức 2 hội nghị tập huấn công tác khoa giáo tại Nam Đàn, Con Cuông cho 250 cán bộ khoa giáo cơ sở. Các đơn vị cấp huyện đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT: Quế Phong (3 hội nghị); Quỳ Châu, Con Cuông, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn (2 hội nghị); Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (1 hội nghị)…

Tại một số hội nghị giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì đã định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tăng cường viết tin bài tuyên truyền chủ trương, chính sách, những vấn đề dư luận quan tâm về BHXH, BHYT. Công tác tổng hợp tình hình dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đã giúp cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT.

 
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tích cực triển khai Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Trong thời gian sắp tới, để phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; ngành tuyên giáo và bảo hiểm xã hội tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phối hợp tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về BHXH, BHYT; trọng tâm là: Khảo sát, đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tuyên truyền Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Hai là, biên soạn, viết tin, bài tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Thông báo (thông tin) nội bộ do Ban Tuyên giáo tỉnh, huyện, thành, thị ủy phát hành.

Ba là, cung cấp thông tin về chính sách BHXH, BHYT tại các hội nghị tập huấn, các kỳ họp báo cáo viên và giao ban báo chí.

Bốn là, phối hợp tuyên truyền, xử lý, định hướng thông tin về BHXH, BHYT thông qua kênh dư luận xã hội.

Năm là, tăng cường định hướng thông tin, tuyên truyền qua hệ thống báo chí các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về BHXH, BHYT.

Sáu là, chỉ đạo ký kết và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giữa ban tuyên giáo và bảo hiểm xã hội cùng cấp.

Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


"Ánh sáng niềm tin"

"Ánh sáng niềm tin"


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của Trung ương tại Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của Trung ương tại Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”


Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ  có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020

Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020


Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng

Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng


Hội nghị triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư

Hội nghị triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2019


Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019


Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030"

Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030"