Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực

Đó là trao đổi của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trong Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm cụm các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ diễn ra tại Hà Tĩnh.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tham dự có đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo 14 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn miền Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Đặc biệt, đã tập trung làm tốt việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9 (khóa XII), thông báo nhanh kết quả và chuẩn bị các điều kiện tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII). Đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền sâu rộng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; chủ động theo dõi nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động đấu tranh, tổ chức triển khai các biện pháp, hình thức đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là phản bác những thông tin xấu độc trên Internet nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Phát biểu tại hội nghị giao ban, nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung vào công tác triển khai các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc. Những ý kiến tập trung vào cách thức triển khai nghị quyết, giáo dục lý luận chính trị; phát huy vai trò của ngành tuyên giáo trong phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 50 năm triển khai Di chúc của Bác; việc triển khai sắp xếp bộ máy, nhất là ở Ban Tuyên giáo các tỉnh; công tác định hướng, quản lý hoạt động báo chí…

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo những kết quả nổi bật công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm với các nhiệm vụ: Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh với nhiều kết quả bước đầu, thiết thực, nhất là trong phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo, đánh giá việc triển khai hàng năm và xây dựng chương trình phối hợp cụ thể cho từng giai đoạn. Việc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghệ An đã chủ động tuyên truyền hướng tới đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XIX; cách làm hay, hiệu quả trong sơ kết, tổng kết của chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương ở Nghệ An; Hoạt động của Ban Chỉ đạo 94; công tác định hướng và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An; công tác tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của tình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Ban Tuyên giáo các địa phương khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Long thống nhất với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị nêu ra, đồng thời định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo tuyên truyền kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019;… nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Trần Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Nguyên

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Nguyên


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11


Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”


Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”


Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền biển, đảo

Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền biển, đảo


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác khoa giáo cho cán bộ cơ sở

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác khoa giáo cho cán bộ cơ sở


Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11 năm 2019

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11 năm 2019


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí Trưởng phòng chuyên môn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí Trưởng phòng chuyên môn


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm


Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 9

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 9


Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng ở Trường Mầm non Hưng Mỹ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng ở Trường Mầm non Hưng Mỹ


Sau 01 năm triển khai chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Sau 01 năm triển khai chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện