Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, đoàn viên, thanh niên với tinh thần xung kích, sáng tạo và phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên làm một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn thực hiện một hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Tinh đoàn đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới" và tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 với các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyên về chủ trương xây dựng  nông thôn mới, tham gia xây dựng hạ tầng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và tham gia phát triển kinh tế nông thôn; tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

Về công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mọi người trong việc thực hiện các tiêu chí, công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trên hệ thống báo chí, Đài PTTH tỉnh và các địa phương; mở chuyên mục tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới trên website Tỉnh đoàn và tờ tin Công tác Đoàn để phản ánh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những bài viết nêu cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa tại các đại phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân tham gia như: tổ chức các đêm truyền thông tuyên truyền Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới tại sân vận động các xã thuộc huyện Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quế Phong, tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng Nông thôn mới" tại các cụm huyện; phát động cuộc thi viết về giải pháp sáng tạo Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới với hơn 300 bài viết dự thi. Chỉ đạo, phát động tổ chức Đoàn toàn tỉnh đăng ký, đảm nhận hàng trăm công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn như: tham gia làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân làm hàng rào, làm đường điện thắp sáng; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, nhà nhân ái, trường học, cầu giao thông nông thôn, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã đảm nhận thực hiện 2.862 km đường bê tông, tu sửa 10.352 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; nạo vét hơn 7.200 km kênh mương thủy lợi, thắp sáng hơn 836 km đường quê, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Đẩy mạnh phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả như: thành lập tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên; thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, chia sẻ với các mô hình kinh tế của thanh niên, là diễn đàn kết nối và hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 1000 mô hình thanh niên phát triên kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 4.200 lao động; đã phát triển 17  câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện với hơn 300 thành viên, 13 mô hình hợp tác xã, 75 mô hình tổ hợp tác thanh niên; tổ chức Đoàn đã phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng ủy thác từ NHCSXH với tổng dư nợ hơn 1.237 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 36.000 lao động; sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số vốn hơn 3,15 tỷ đồng, giải ngân cho 62 dự án, giải quyết việc làm được hơn 252 lao động; nguồn Quỹ Hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp tỉnh Nghệ An đã giải ngân 1,85 tỷ đồng cho 37 dự án, giải quyết việc làm cho hơn 75 lao động.

Về hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tham quan, học tập các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu được tổ chức đoàn toàn tỉnh chú trọng triểu khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Đội tri thức trẻ tình nguyện chuyên giao Khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản, bảo quản, vệ sinh an toàn thực phẩm; đến nay đội đã tổ chức được 11 lớp, hướng dẫn cho hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân tại các huyện như: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Con Cuông, Diễn Châu, Nam Đàn… Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, xét đề cử trao Giải thưởng "Lương Định Của", tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn" năm 2019, kết quả có 09 dự án đạt giải cấp tỉnh, có 08 dự án tham gia vòng bán kết cuộc thi toàn quốc.

Hoạt động đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn được tổ chức Đoàn triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các địa phương tham gia, với nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu như: phát động Cuộc thi “Tuyến đường thanh niên xanh sạch đẹp" trong toàn Đoàn với sự hưởng ứng của 21/21 đơn vị cấp huyện, đã có hơn 31 tuyến đường được đăng ký xây dựng với tông chiều dài hơn 10 km; tổ chức vẽ tranh cổ động xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện “Con đường bích họa","Đường hoa thanh niên", "Bể thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật", "Hàng rào xanh", “Ngày chủ nhật xanh", “Nói không với rác thải nhựa", “biến điểm đen rác thải thành vườn hoa"; xây dựng mô hình “Vườn ươm cây giống" tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn để phục vụ các đơn vị có nhu cầu làm hàng rào xanh, Đường hoa thanh niên. Triển khai hiệu quả Cuộc thi “Thách thức để thay đổi" – đây là cuộc thi trực quan phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và hành động của thanh niên với gần 300 tác phẩm dự thi cấp tỉnh, tỉnh Nghệ An có 01 tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi toàn quốc.

Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhân thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở; tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới; phát triển các mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã thanh niên; tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của Trung ương, của tỉnh và các ngành trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất.

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó không chỉ là những công trình, mô hình cụ thể, mà quan trọng hơn, hình ảnh thanh niên được khẳng định vững chắc hơn trong công cuộc phát triển ở mỗi địa phương. Hầu hết các cơ sở Đoàn tạo được sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN, đặc biệt là khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin của cộng đồng dân cư vào tuổi trẻ. Những kết quả đó đang được lực lượng thanh niên nhân rộng ở mỗi địa phương tạo khí thế sôi nổi, chung sức xây dựng quê hương đất nước./.

Trần Thị Thanh Hà 

Ban Dân vận Tỉnh ủy  

 

Tin cùng chuyên mục

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề raĐoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình

Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình


Người trẻ và những nẻo đường khai hoang

Người trẻ và những nẻo đường khai hoang


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương báo công với Bác

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương báo công với Bác


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2020

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2020


8 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2020

8 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2020


Sau 8 ngày, Nghệ An huy động hơn 28 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch

Sau 8 ngày, Nghệ An huy động hơn 28 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ cách ly tại thành phố Vinh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ cách ly tại thành phố Vinh


Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020

Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn


“Hàng cây nông dân ơn Bác”: xanh làng, đẹp đường

“Hàng cây nông dân ơn Bác”: xanh làng, đẹp đường


Sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa khởi động Tháng Thanh niên năm 2020

Sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa khởi động Tháng Thanh niên năm 2020


Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp


Nét mới trong hoạt động Hội Nông dân ở Nghệ An

Nét mới trong hoạt động Hội Nông dân ở Nghệ An