Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những năm qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó lấy phòng ngừa là chính.

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng (PCTN) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong những năm qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Những kết quả của 06 tháng đầu năm 2021 là một trong những dẫn chứng điển hình.

Để công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng đạt kết quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chú trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tuyên truyền công tác phòng chống cháy rừng, công tác quản lý nuôi nhốt động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc họp cơ quan, hội nghị, sao chép các tài liệu liên quan đến công tác nội chính- PCTN để phổ biến, giáo dục pháp luật  đến từng đảng viên, cán bộ, công chức. Qua đó, đã tạo điều kiện cho đảng viên, cán bộ, công chức nắm được các quy định của pháp luật về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên cơ sở đó đã tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách Nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã tham mưu kịp thời cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác nội chính, PCTN của ngành lâm nghiệp[1] và  thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng bằng việc thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị kiểm tra giám sát thực hiện các biện pháp phòng ngừa; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành; thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai minh bạch trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ quan; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế về chế độ tiêu chuẩn, định mức nội bộ; kiểm tra nội bộ để thực hiện phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận 27 thủ tục hành chính ( trong đó đã trả kết quả 14 thủ tục; đang xử lý 10 thu tục, trả hồ sơ không xử lý 03 thủ tục).

Chi cục Kiểm lâm kiểm tra hiện trường khai thác đất rừng tại xã Quỳnh Tân- Quỳnh lưu

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp 06 tháng đầu năm cũng được Chi cục Kiểm lâm tăng cường. Chi cục đã tổ chức các đoàn thanh tra công tác bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng vào công tác sản xuất giống, thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, trong 06 tháng đầu năm 2021, đã phát hiện 295 vụ vi phạm lâm luật (trong đó vi phạm về quản lý, sử dụng rừng 18 vụ; vi phạm về quy định phát triển rừng, bảo vệ rừng 123 vụ;  vi phạm về quản lý lâm sản 106 vụ; vi phạm khác 48 vụ). Đã xử lý hành chính 290 vụ; tịch thu 300.43m3 gỗ các loại và 47 con động vật rừng; thu nộp ngân sách 3.058,3707 triệu đồng. Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các huyện 05 vụ gồm 04 vụ phá rừng trái pháp luật tại Con Cuông và 01 vụ khai thác rừng trái phép tại huyện Kỳ Sơn.

Cùng với đó, công tác chống tiêu cực trong việc chống buôn lậu lâm sản động vật hoang dã trái phép được Chi cục đặc biệt quan tâm. Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản động vật hoang dã trái phép; ban hành quy chế hoạt động của tổ kiểm tra, kiểm soát liên ngành; chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng khu vực giáp ranh.

06 tháng đầu năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh còn chủ động tham mưu tổ chức kiểm tra chống chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép tại các vùng rừng trọng điểm ở địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Qùy Châu, Quế Phong; tổ chức kiểm tra công tác quản lý nuôi nhốt động vật hoang dã tại các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị, cơ sở nhằm chống tiêu cực, chống vi phạm pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức kiểm lâm trong khi thi hành công vụ đối với các Hạt kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR./.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1] - Chỉ thị số 01/CT_UBND ngày 08/1/2021 về việc tổ chức tết trồng cây xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021.

 - Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp  phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn Nghệ An năm 2021.

- Quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR năm 2021.

- Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

- Quy chế phối hợp bảo vệ rừng và phát triển rừng vùng giáp ranh 02 tỉnh Thanh Hóa- Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch chống chặt phá, khai thác lâm sản trước trong và sau tết Nguyên đán.

- Kế hoạch số 07/KH-KL.TTPC về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022


Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương


Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An

Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An