Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn” giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Kế hoạch 15- KH/BNCTW), các cụm, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã tích cực hưởng ứng và đạt được những kết quả nổi bật.

 

Toàn cảnh HN tổng kết thi đua chuyên đề cụm số 02

Về công tác triển khai thực hiện kế hoạch: Lãnh đạo các Cụm đã bám sát các chỉ tiêu, nội dung thi đua của Kế hoạch 15- KH/BNCTW để đôn đốc các đơn vị thành viên tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú như: tích cực truyên truyền, quán triệt nội dung Kế hoạch 15- KH/BNCTW; phân công nhiệm vụ đối với các phòng chức năng và toàn thể cán bộ, công chức để triển khai thực hiện và đăng ký chỉ tiêu thi đua theo từng giai đoạn. Chủ động tham mưu, lồng ghép một số nội dung của Kế hoạch 15- KH/BNCTW vào các văn bản của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo. Một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã gắn việc triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua với việc thực hiện kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra, giám sát việc tranh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chủ động tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy sơ kết, quán triệt, triển khai thực hiện một số chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát, lựa chọn vụ án, vụ việc phức tạp, khó khăn vướng mắc hoặc dư luận quan tâm để ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo. Điển hình là Ban Nội chính các tỉnh: Nghệ An, Thái Bình, Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Bà Rịa- Vũng Tàu...

Nhờ làm tốt công tác triển khai thực hiện nên phong trào thi đua chuyên đề theo Kế hoạch 15- KH/BNCTW đã thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; rà soát kết luận các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và công tác phối hợp nhất là việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã ký quy chế phối hợp. Kết quả tham mưu, đề xuất các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã góp phần ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật. Cụ thể: sau 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 15- KH/BNCTW  đã có 222 vụ án, vụ việc tham nhũng và 182 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn đã được 04 cụm thi đua thuộc các ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý. (Cụm số 01 đã phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo xử lý 38 vụ án, vụ việc tham nhũng -đạt 45,2% chỉ tiêu giai đoạn 2021-2023; 27 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn. Tiêu biểu là Thái Nguyên, Bắc Giang, Sơn La, Lạng Sơn. Cụm số 02 đã phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo xử lý 71 vụ án, vụ việc tham nhũng-đạt 61,7% chỉ tiêu giai đoạn 2021-2023; 68 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn -đạt 119,2% chỉ tiêu giai đoạn 2021-2023. Tiêu biểu là Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Bình. Cụm số 03 đã phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo xử lý 31 vụ án, vụ việc tham nhũng-đạt 39,74% chỉ tiêu giai đoạn 2021-2023; 59 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn-đạt 151,2% chỉ tiêu giai đoạn 2021-2023. Tiêu biểu là Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Đắc Nông, Gia Lai. Cụm số 04 đã phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo xử lý 82 vụ án, vụ việc tham nhũng-đạt 62,1% chỉ tiêu giai đoạn 2021-2023; 28 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn -đạt 41,2% chỉ tiêu giai đoạn 2021-2023. Tiêu biểu là Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Cà Mau).

Tại Nghệ An, thực hiện Kế hoạch 15- KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương, ngày 02/6/2021 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/BNCTU về thi đua chuyên đề. Sau hơn 01 năm triển khai, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã phát hiện, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xử lý 03 vụ án, vụ việc tham nhũng và đề xuất xử lý 06 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn.

Như vậy, sau 01 năm triển khai Kế hoạch 15- KH/BNCTW về thi đua chuyên đề đã được toàn ngành Nội chính Đảng tích cực hưởng ứng, chủ động triển khai nghiêm túc bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp. Qua đó đã góp phần tích cực trong thực hiện Chỉ thị 50 -CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường  xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công vụ. Qua 01 năm triển khai thực hiện, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, nhiều vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trong cả nước đã bị phát hiện và kịp thời xử lý. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế- xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, thông tin báo chí, dư luận xã hội của các ban nội chính được nâng lên. Hiệu quả phối hợp giữa các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được tăng cường, nâng cao uy tín, vai trò, vị thế của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy ở địa phương. Đồng thời thi đua chuyên đề đã trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và các Cụm, tạo động lực, khí thế thi đua đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn ngành; tăng cường cơ hội gắn kết, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp, cách làm hiệu quả trong công tác phát hiện và tham mưu xử lý vụ việc, vụ án, vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự giữa các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng, góp phần thiết thực hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi cả nước./.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023


Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra