Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Trong tháng 11 năm 2021, ngành Thanh tra Nghệ An đã tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

Về công tác thanh tra: Trong tháng 11, toàn ngành đã thực hiện 70 cuộc thanh tra hành chính. Qua đó phát hiện tổng số tiền sai phạm là 6.464 triệu đồng (kiến nghị thu hồi 5.400 triệu đồng, kiến nghị khác 1.064 triệu đồng), đã thu hồi được 13.094 triệu đồng (bao gồm các quyết định thu hồi các kỳ trước chuyển sang), chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc.

Đối với thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: trong tháng 11, thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 54 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải. Qua thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 152 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền xử lý vi phạm là 401 triệu đồng, đến nay đã thu hồi được 401 triệu đồng.

Cũng trong tháng 11, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra công vụ. Qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 02 tổ chức và 28 cá nhân có sai phạm.

Có thể thấy trong tháng 11 năm 2021 mặc dù dịch bệnh covid19 đang diễn biến phức tạp, nhưng các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai linh hoạt các cuộc thanh tra theo kế hoạch bằng nhiều hình thức. Các kết luận thanh tra ngoài kiến nghị xử lý về số tiền sai phạm còn kiến nghị các hình thức xử lý đối với các cá nhân có hành vi sai phạm. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra còn tập trung đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra nên công tác thu hồi trong tháng đạt kết quả cao.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 11 năm 2021,  công tác tiếp công dân, được các cấp, ngành thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế được bức xúc trong nhân dân. Công tác thanh tra trách nhiệm với thanh tra công vụ được tăng cường; kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ngày càng được nâng lên, đơn thư của công dân được tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả, trong tháng 11, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã tiếp 388 lượt công dân, tiếp nhận 677 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 625 đơn với 61 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết. Đến nay đã giải quyết được 52/61 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,5%.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Trong tháng 11, cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng họp giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong thực hiện các nội dung về phòng, chống tham nhũng; theo dõi, chỉ đạo các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.

Phát huy kết quả tháng 11 đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 ngành Thanh tra của tỉnh đề ra đó là:

- Tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt và thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

-  Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022. Tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra cho cán bộ, công chức trong ngành;

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33 ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định thực hiện kết luận thanh tra; thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm ccác vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XII).

- Tiếp tục tổ chức giao nhận và quản lý các bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có nghĩa vụ phải kê khai; xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của tỉnh.

- Tăng cường công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 50 -CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra./.

 

                                       Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022


Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương


Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An

Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An