Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nhìn lại kết quả một năm của Đảng bộ huyện Yên Thành

Năm 2019, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn chung, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phát huy và tận dụng tối đa các nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, hệ thống chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực:

Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 11.556 tỷ đồng; tốc độ phát triển đạt 9,35%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản từ 38,51% xuống 36,48%, giảm 2,03%; Công nghiệp-Xây dựng từ 30,69% lên 32,12%, tăng 1,43%; Dịch vụ từ 30,80% lên 31,41%, tăng 0,61%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.708,755 tỷ đồng, tăng 15,75% so với năm 2018. Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội đạt 8.350 tỷ đồng, tăng 15,97% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 358,22 tỷ đồng, đạt 103,4 % so với dự toán. Tổng chi ngân sách huyện năm 2019: 1.213 tỷ đồng, đạt 105,44% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB cả năm ước đạt 99%KH. Toàn huyện có 38/38 xã đạt chuẩn NTM; Thị trấn Yên Thành được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; 9/9 tiêu chí Huyện NTM được UBND tỉnh thẩm tra nhất trí đề nghị Trung ương thẩm định công nhận Huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhiều hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, năm 2019, có 7 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện 83,33%; có 320 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp (22 giáo viên cấp tỉnh); có 2.008 HSG các cấp (145 HSG tỉnh). Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng; các chương trình Y tế quốc gia đều triển khai thực hiện cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch, đạt 4 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ đạt 94,87%; 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân đạt 17,1%; tỷ lệ phát triển dân số ước đạt 0,92%; mức giảm tỷ suất sinh 0,25%. Thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội, chi trả kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng; toàn huyện đã vận động được số tiền 3.416.628.000 đồng Tết vì người nghèo. Giải quyết việc làm cho 5.300 lao động  (1.350 lao động xuất khẩu) tỷ lệ qua đào tạo ước đạt 49,6%; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,92%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 83,57%.

Quốc phòng - An ninh luôn được giữ vững, đảm bảo ATLC - SSCĐ từ cơ sở đến huyện; tổ chức giao quân đạt kế hoạch đề ra (275 người); tổ chức diễn tập KVPT đạt loại giỏi cấp huyện, cấp xã năm 2019. Tích cực mở các đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; tập trung đánh mạnh các loại tội phạm: Ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.... Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn, có 11 xã được bố trí 28 công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã. Công tác tiếp dân được thực hiện có nền nếp; tỷ lệ đơn thư KNTC được giải quyết đạt trên 96%. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, tổ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hành động. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW; dự kiến sau sáp nhập, toàn huyện có 338 xóm, khối (giảm được 158 xóm, khối)... Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng; củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là Đề án số 01-ĐA/TU và 5155-ĐA/TU của Tỉnh ủy; đã kết nạp 243 đảng viên mới (03 đảng viên đặc thù, 12 đảng viên ĐA01, 08 đảng viên ĐA 5155, 24 đảng viên là xóm trưởng); cử 11 đồng chí đào tạo Cao cấp LLCT, 12 đồng chí Trung cấp, 05 đồng chí tham gia bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy cấp xã và nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ khác... Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc; cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra 132 tổ chức đảng, 396 đảng viên; phát hiện 10 tổ chức, 25 đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Giám sát 150 lượt tổ chức, 180 đảng viên, phát hiện và chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 14 tổ chức, 11 đảng viên. Công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm đúng mức; các hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Toàn huyện đã xây dựng được 267 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực; tổ chức 159 cuộc giám sát; tham gia phản biện 8 cuộc; tổ chức được 79 cuộc đối thoại với nhân dân. Đã vận động hỗ trợ xây dựng được 38 nhà đại đoàn kết với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Với những kết quả đó, nhiều tập thể được công nhận cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu;  cá nhân đạt tiêu chuẩn “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền; 02 cá nhân được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng ba và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đảng bộ huyện đang đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh công nhận đơn vị xuất sắc tiêu biểu năm 2019.

Cao Nguyên Hùng  

Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy  

 

Tin cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức


Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025


Quyết tâm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo và phát triển bền vững

Quyết tâm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo và phát triển bền vững


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020


Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025