Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Nghĩa Đàn - Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về Công tác Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 31/5/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” tại Hội trường Huyện uỷ - Khối Đoàn thể huyện Nghĩa Đàn.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đồng chí cán bộ, chuyên viên các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục - Đào tạo. Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Tuyên truyền huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Bí thư đảng uỷ, chủ tịch, Phó Chủ tịch (văn xã) UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học, trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã mạnh dạn trao đổi, thảo luận và đề xuất một số phương pháp, giải pháp đã, đang và sẽ thực hiện trong công tác giáo dục, đào tạo về xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vừa có tâm vừa có tầm, nhiệt huyết với học sinh, có trách nhiệm cao với công việc; lấy chất lượng đầu vào để xây dựng chất lượng đầu ra, lấy chất lượng đầu ra, sự hài lòng của phụ huynh, học sinh làm thước đo năng lực của nhà giáo; chăm lo chất lượng đại trà thì chú trọng chất lượng mũi nhọn, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, thể dục, thể thao, trải nghiệm; giáo dục truyền thống, lịch sử đại phương, quê hương, đất nước; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng; chú trọng nâng cao cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học... góp phần phát triển đầy đủ về phẩm chất, năng lực, năng khiếu, tư duy và nhân cách cho học sinh trong các trường học.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Kiên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì Hội nghị đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp và ngành giáo dục huyện nhà đã nhận thức rõ sự cần thiết của nội dung, yều cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm, đầu tư, mạng lưới trường, lớp được điều chính hợp lý; chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt; nhất là, giáo dục, đào tạo huyện nhà 08 năm liền được xếp loại xuất sắc trong toàn tỉnh. Những kết quả đó góp phần quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đững mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo tại địa phương; nhận thức một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa phù hợp với thực tiễn; năng lực quản lý của một số cán bộ quản lý còn hạn chế; cơ sở vật chất một số trường học chưa đảm bảo... Vì vây, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. (2) Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại, chuẩn hóa; duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình. (3) Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp ở các cấp học hợp lý. (4) Xây dựng môi trường giáo dục, đào tạo thực sự đoàn kết, dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử, có tâm, có tầm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. (5) Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án các cấp; trọng tâm là Đề án số 05-ĐA/HU ngày 29/9/021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, giáo dục, phát huy năng khiếu, sở trường, kỹ năng của học sinh trên đại bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phạm Chí Kiên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao Giấy khen và hoa chúc mừng cho 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Phương Thảo 

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế


Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9


Hội nghị giao ban báo chí tháng 9

Hội nghị giao ban báo chí tháng 9


Hội Cựu chiến binh Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Nhà tù Sơn La

Hội Cựu chiến binh Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Nhà tù Sơn La


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh


Lan tỏa vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

Lan tỏa vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị 2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị 2023


Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có hiệu trưởng mới

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có hiệu trưởng mới


Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới


Huyện ủy Yên Thành có tân Bí thư

Huyện ủy Yên Thành có tân Bí thư


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Bế mạc và trao giải thể thao truyền thống của Tỉnh uỷ Nghệ An

Bế mạc và trao giải thể thao truyền thống của Tỉnh uỷ Nghệ An