Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo số 2100-TB/TU, ngày 04/3/2020 về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Nghệ An có 21 Trung tâm Y tế, trong đó có 12 Trung tâm Y tế thực hiện 02 chức năng (dự phòng và khám chữa bệnh), 09 Trung tâm Y tế thực hiện 01 chức năng (dự phòng). 21 Trung tâm Y tế huyện có 480 Trạm Y tế cấp xã, 169 khoa, 62 phòng; có 21 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện. Tổng số biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của 21 Trung tâm Y tế và 21 Trung tâm DS-KHHGĐ được giao năm 2019 là 5.102 người, hiện có 4.806 người.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục sáp nhập đảm bảo đúng với quy định pháp luật hiện hành. Thời điểm thực hiện việc sáp nhập trong quý 1 năm 2020.

Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện có giám đốc và không quá 03 phó giám đốc đối với Trung tâm Y tế có giường bệnh, không quá 02 phó giám đốc đối với Trung tâm Y tế không có giường bệnh. Số khoa, phòng của Trung tâm Y tế không vượt quá số khoa, phòng do Bộ Y tế quy định. Đồng thời thực hiện nguyên tắc tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương). Về biên chế, trước mắt, khi mới sáp nhập, biên chế, số lượng người làm việc được giao bằng tổng số công chức, viên chức, hợp đồng 68/CP hiện có trong chỉ tiêu của các Trung tâm khi sáp nhập. Xây dựng lộ trình để thực hiện tinh giản biên chế, tăng dần mức tự chủ, đối với các Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh điều chỉnh biên chế theo định mức giường bệnh. Đối với các Trung tâm Y tế huyện không có giường bệnh, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Dự kiến sẽ giảm được 21 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế đối với các Trung tâm Y tế không có giường bệnh, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, giảm số lượng cấp phó, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã.

Bá Tài 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

Tin cùng chuyên mục


Công tác tổ chức xây dựng Đảng dấu ấn một nhiệm kỳ

Công tác tổ chức xây dựng Đảng dấu ấn một nhiệm kỳ


Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú


Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An