Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Sáng 20/2, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn).
Đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn).

Trước giờ diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác dâng hương tại Đền Chung Sơn.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dâng hương tại Đền Chung Sơn.
Các đại biểu thực hiện lễ tưởng niệm tại Đền Chung Sơn.

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI do đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày đã cho thấy: Sau 10 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Kịp thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị, chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI).
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI).

Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân và LLVT Nghệ An đã đạt được. Đồng chí khẳng định: Tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh, toàn diện làm nền tảng; các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh được chủ động triển khai tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, nhất là củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với các tỉnh nước nước láng giềng, các đối tác chiến lược, toàn diện.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở đó, Đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Nghệ An nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá khu vực miền Bắc, tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, góp phần để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh nhà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước hết, cần tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ về bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Nghị định của Chính phủ và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chủ động phân tích, dự báo, nắm chắc địa bàn để kịp thời tham mưu các quyết sách, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn trong tình hình mới, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở vững mạnh; xây dựng tiềm lực về chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, thế trận lòng dân vững chắc; bảo vệ vững chắc từng địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn vững mạnh, cụm an toàn làm chủ…

a
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trao Bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Cùng với đó, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chăm lo thực hiện tốt công tác đối ngoại, nhất là với các địa phương của nước bạn Lào; tăng cường quản lý Nhà nước và khai thác hiệu quả kinh tế biển, môi trường biển.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Nghệ An đã tặng Bằng khen 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguồn: NTV 

Tin cùng chuyên mục

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria


Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số


Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina


Nghệ An: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả


Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An


Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39


Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9


Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ


Lễ Giỗ lần thứ 231 vua Quang Trung - Nguyễn Huệ

Lễ Giỗ lần thứ 231 vua Quang Trung - Nguyễn Huệ