Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong 9 tháng đầu năm 2022, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đơn vị, địa phương, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trên địa bàn tỉnh được duy trì, đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu, đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, rõ nét hơn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị. Trong kỳ, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 228 lớp tập huấn, hội nghị với số lượng 23.481 lượt người tham gia. UBND tỉnh đã ban hành 03 kế hoạch, 01 quyết định và 12 văn bản chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ban hành 411 văn bản để thực hiện công tác PCTN,TC.

UBND tỉnh họp phiên họp thường kỳ tháng 9/2022

Cùng với công tác quán triệt, tuyên truyền, 9 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như: công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị, xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị; Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Việc phát huy trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng qua cũng được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương chú trọng. Trong đó nêu cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện áp dụng Luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, nhằm khắc phục, ngăn ngừa những kẽ hở có thể làm nảy sinh hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường việc giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại đơn vị mình. Trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 286 cuộc thanh tra hành chính (Qua thanh tra, đã ban hành kết luận 214 cuộc thanh tra tại 471 đơn vị,  phát hiện sai phạm 84.135 triệu đồng và 208.072 m2 đất trong đó, kiến nghị thu hồi 57.238 triệu đồng; kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 26.897 triệu đồng và 208.072 m2 đất); kiến nghị xử lý hành chính 92 tổ chức và 420 cá nhân có sai phạm, phát hiện 02 vụ việc chuyển cơ quan điều tra); thực hiện 969 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 2.045 tổ chức và cá nhân có vi phạm; phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về Ngân sách Nhà nước là 734 triệu đồng; ban hành 2.040 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 9.602 triệu đồng. Kết quả:Trong kỳ, toàn ngành đã thu hồi được 420 triệu đồng số tiền vi phạm và  9.742 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính bao gồm số tiền vi phạm và số tiền xử phạt từ kỳ trước chưa thu được chuyển sang).

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết được 197/269 vụ việc. Qua giải quyết đã phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực: 9 tháng, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 30 vụ/59 bị can; Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết 8 vụ/23 bị can; Tổng số vụ thụ lý kiểm sát xét xử: 12 vụ/44 bị cáo, đã xét xử: 06 vụ/28 bị cáo. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 6,53 tỷ đồng; trong đó đã thu hồi 2,313/6,53 tỷ đồng. Trong kỳ đã xử lý trách nhiệm 02 người (01 người đứng đầu, 01 cấp phó của người đứng đầu) để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị...

Những kết quả trên cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đầy đủ, kịp thời các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế- xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát sinh./.

                                      Lê Thị Thủy 

 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022


Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề