Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An sẽ xếp hạng và công bố chỉ số cải cách hành chính từ cấp xã đến cấp tỉnh

Việc xếp hạng sẽ căn cứ chỉ số mà đơn vị đạt được và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp; xếp hạng cải cách hành chính của các đơn vị được gắn với công tác thi đua khen thưởng trong năm của tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định (số 30/2019/QĐ-UBND) về quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh áp dụng quy định này để đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm trong trường hợp các bộ, ngành dọc chưa ban hành quy định riêng.

Việc xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị căn cứ chỉ số mà đơn vị đạt được và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp; xếp hạng cải cách hành chính của các đơn vị được gắn với công tác thi đua khen thưởng trong năm của tỉnh.

UBND cấp huyện thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm của UBND cấp xã;

UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm của các cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Thang điểm đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị là 100 điểm. Trong đó: Điểm đánh giá kết quả thực hiện: 65/100 điểm; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 35/100 điểm.

Nguồn: baonghean.vn

Tin cùng chuyên mục

Ðẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Ðẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực


Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo tăng cường sử dụng CNTT điều hành công tác để phòng dịch Covid-19

Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo tăng cường sử dụng CNTT điều hành công tác để phòng dịch Covid-19


Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam


Linh hoạt, sáng tạo trong làm theo Bác

Linh hoạt, sáng tạo trong làm theo Bác


Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả ứng dụng công nghệ thông tinPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn