Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Phát huy những kết quả được, 6 tháng cuối năm, tỉnh Nghệ An tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Kết quả khả quan

Sáu tháng đầu năm 2021, tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,58%, tăng 2,97% so với cùng kỳ (mức tăng trưởng xếp thứ 2/6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 14/63 tỉnh, thành phố cả nước). Trong đó, nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,58%; công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,8% (riêng công nghiệp ước tăng 20,44%); dịch vụ ước tăng 5,74%. Thu ngân sách tăng khá (ước đạt 67,7% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020).

Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Tư liệu

Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19. Việc phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, ứng phó nhanh, hiệu quả, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, thực hiện tốt. Duy trì, tổ chức linh hoạt các hoạt động giáo dục và đào tạo, hoàn thành tốt chương trình năm học 2020 - 2021. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Quốc phòng, an ninh bảo đảm, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Các giải pháp để hoàn thành kịch bản tăng trưởng

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, tỉnh Nghệ An tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với các nhiệm vụ, giải pháp đó là:

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào sức dân. Rà soát, bổ sung phương án, kịch bản chủ động với mọi tình huống, diễn biến dịch bệnh. Có giải pháp hợp lý vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với tinh thần kiên quyết, kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm đạt “mục tiêu kép”, hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, để giảm thiểu, bù đắp thiệt hại do tác động của dịch Covid-19. Chú trọng công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai sản xuất hè thu, vụ mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông. Chủ động phương án phòng chống hạn hán, cháy rừng, phòng chống lụt, bão. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xem việc giải ngân vốn đầu tư công là biện pháp quan trọng hàng đầu để thúc đẩy tăng trưởng. Các địa phương, đơn vị phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021. Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, hiệu quả nhưng còn thiếu vốn. Xem kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí xếp loại thi đua tập thể và người đứng đầu, chủ đầu tư của dự án trong năm 2021.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả; tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là những dự án có khả năng đi vào sản xuất trong năm 2021. Kiểm soát giá cả thị trường, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tiêu thụ hàng hóa. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục hồi hoạt động du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Thực hiện các giải pháp về thu ngân sách, chống thất thu thuế. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là trong chi thường xuyên. Không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết; ưu tiên chi đầu tư phát triển, chi cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội. 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đúng kế hoạch. Quan tâm công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách cho người có công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí và sử dụng mạng xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả, đúng thực chất, có chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chỉ đạo giải quyết chế độ, chính sách, sắp xếp cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan ở xã, khối, xóm, bản sau sáp nhập. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung chuẩn bị và và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính  trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tổ chức các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các tỉnh của nước bạn Lào tiếp giáp với Nghệ An bảo đảm an ninh biên giới, thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh.

Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, 6 tháng cuối năm kinh tế - xã hội của Nghệ An sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, góp phần hoàn thành kịch bản tăng trưởng năm 2021 đề ra.

Trần Minh Thơ 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An

Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An


Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025


Một số kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU

Một số kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Tin tưởng và kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc mới, vững chắc trong năm 2022 (*)

Tin tưởng và kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc mới, vững chắc trong năm 2022 (*)


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An


Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả


Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An
Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam