Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An hướng tới xây dựng “huyện, thành phố, thị xã sạch về ma túy”

Thời gian qua, dưới sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đã được các ngành, các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh và trên tuyến biên giới Việt - Lào, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Đề án số 318 ngày 7/4/2022 về việc xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, quan điểm của đề án, là lấy phòng ngừa là chính, để làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp, ngành, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân ở các xã biên giới; kết hợp triển khai quyết liệt việc “chặn cung, giảm cầu”; tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo lập “lá chắn”, “vành đai biên giới” sạch ma túy vững chắc để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm không để khu vực biên giới Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Đồng thời, tạo thành “vùng xanh” là chốt chặn đầu tiên, có ý nghĩa quyết định để thực hiện mục tiêu chiến lược, đưa Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước. Ngay sau khi ban hành, đề án được triển khai trên địa bàn 27 xã biên giới thuộc 6 huyện giáp biên là huyện Kỳ Sơn (11 xã); Tương Dương (04 xã); Con Cuông (02 xã); Quế Phong (04 xã); Anh Sơn (01 xã); Thanh Chương (05 xã). Với sự đồng thuận, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau 01 năm thực hiện đã đạt kết quả nổi bật 27/27 xã biên giới đạt các tiêu chí sạch về ma túy, được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và nhân rộng toàn quốc.

Ra mắt mô hình xã biên giới sạch ma túy ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Năm 2023 đề án đã lan tỏa và được nhân rộng tại 21/21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh với 185 xã đăng ký xây dựng “sạch ma túy”, 10 huyện, thị xã đăng ký xây dựng “huyện, thị xã sạch về ma túy”. Như vậy tính đến nay, toàn tỉnh có 109 xã, phường, thị trấn sạch về ma túy và có thêm 69 xã đạt cơ bản 02 tiêu chí “sạch tội phạm, tệ nạn ma túy” và “sạch người nghiện”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai xây dựng “xã, phường, thị trấn sạch về ma túy” còn một số khó khăn vướng mắc nhất là trong công tác quản lý đối tượng nghiện tại cộng đồng và đối tượng sau cai nghiện tại địa bàn cơ sở để đảm bảo “làm sạch” và “giữ sạch” địa bàn thực chất, hiệu quả. Tính đến quý 1/2023 trong số 4.059 người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có hồ sơ quản lý, có 2.138 người nghiện tại các cơ sở cai nghiện và cơ sở quản lý khác; còn 1.921 người nghiện đang ở tại cộng đồng. Trong năm 2022 và 04 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 1.371 người nghiện hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa phương và còn nhiều người nghiện vắng mặt tại địa phương hoặc không có nơi cư trú ổn định tiềm ẩn nguy cơ trở lại địa bàn làm gia tăng người nghiện mới, ảnh hưởng đến công tác “giữ sạch” địa bàn. Mặt khác, mặc dù các cấp, ngành đã quan tâm chỉ đạo nhưng phần lớn người cai nghiện tại cộng đồng, người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế hiện nay còn thiếu sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành từ gia đình; hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế chưa cao; công tác tạo việc làm cho người cai nghiện sau cai còn khó khăn.... điều này đặt ra thách thức lớn đối với công tác “làm sạch”, “giữ sạch” địa bàn về ma túy.

Để phát huy hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng, người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 09/5/2023 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng, người sau cai nghiện, góp phần “giữ sạch” ma túy tại xã, phường, thị trấn hướng tới xây dựng “ huyện, thành phố, thị xã sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu, địa bàn, lộ trình thực hiện cụ thể với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; tiến hành rà soát, nắm tình hình người nghiện ngoài cộng đồng, người sai cai nghiện ma túy tại địa bàn xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giám sát người cai nghiện, điều trị nghiện ma túy tại địa bàn; đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, hỗ trợ người nghiện tại cộng đồng, người sau cai nghiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại các địa phương, đơn vị... Kế hoạch giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch./.

                                      Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Thanh Chương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh Chương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Đêm hội Cam Lâm

Đêm hội Cam Lâm


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 8/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 8/2023


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8


Huyện ủy Con Cuông tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Con Cuông

Huyện ủy Con Cuông tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Con Cuông


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 7/2023

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 7/2023


Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang huyện Đô Lương và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang huyện Đô Lương và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7


Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị


Thị xã Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý II/2023

Thị xã Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý II/2023


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 6/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 6/2023


Cụm thi đua số II sơ kết thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Cụm thi đua số II sơ kết thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023


Ban Nội chính Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Nội chính Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh