Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Thời gian gần đây, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Chỉ thị 04 được Ban Bí thư Trung ương ban hành ngày 02/06/2021 là động lực tăng cường vai trò nòng cốt của cấp ủy địa phương, các ban ngành chức năng tỉnh Nghệ An trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Trên cơ sở Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (gọi tắt là Chỉ thị 04), Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 và chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW trong cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Tương Dương, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, việc quán triệt tốt Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 60-KH/TU của Tỉnh ủy không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cho đến tận chi bộ thôn, bản. Do đó, cùng với việc ban hành Kế hoạch số 78-KH/HU ngày 29/11/2021, huyện đã yêu cầu tất cả các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn phải tổ chức quán triệt đến tất cả đảng viên để nâng cao nhận thức, đặc biệt là xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng để thống nhất đồng bộ nâng cao trách nhiệm của các cơ quan ban, ngành. Năm 2021, tỉ lệ thu hồi tài sản trên địa bàn huyện Tương Dương đạt trên 93%.

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng chỉ ra rằng, ở đâu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản, thì ở đó các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, tài sản bị chiếm đoạt thất thoát được thu hồi đạt tỷ lệ cao.

Tại huyện Nghi Lộc, để triển khai thực hiện Chỉ thị 04 có hiệu quả, Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành trong khối nội chính tập trung về điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản bằng nhiều biện pháp, có thể phong tỏa tài khoản, truy tìm, truy thu trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra; kiện toàn lại các cơ quan tố tụng, các cơ quan điều tra... chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Vì vậy năm 2021, Huyện đã thực hiện 41 đợt thanh tra, chỉ đạo kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa thất thoát tài sản ngay trong quá trình thanh tra, điều tra; đã thu hồi tài sản bị thất thoát do sai phạm gần 1 tỷ đồng. Đối với những vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thi hành nghiêm túc, quyết liệt.

Để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự, kinh tế, tại huyện Thanh Chương, cùng với việc đẩy mạnh quán triệt Chỉ thị 04 của Ban Bí thư, Kế hoạch 60 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 69 của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác rà soát, giám sát thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Có thể nói, việc phát hiện sớm dấu hiệu các vụ việc, có phương án xử lý kịp thời không chỉ phòng ngừa hành vi tẩu tán tài sản mà công tác thu hồi cũng đạt kết quả cao hơn. Vì vậy, các cơ quan tố tụng và đội ngũ thực thi nhiệm vụ như Thanh tra, Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Thi hành án... có trách nhiệm hết sức quan trọng.

Cùng với việc thực hiện Chỉ thị 04, thời gian gần đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, tổ chức, thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể, tích cực xác minh, xử lý tài sản đã kê biên, phong tỏa để đảm bảo thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong truy tìm, truy thu tài sản. Nhờ vậy, công tác thu hồi tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có những chuyển biến rõ nét. Năm 2021, Cục thi hành án dân sự Nghệ An đã xử lý 124 vụ việc, thu hồi trên 9,5 tỷ đồng.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát nói riêng là vấn đề rất khó khăn, phức tạp, vì vậy sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng là yếu tố quan trọng để hiệu quả thu hồi tài sản được thuận lợi và nhanh chóng.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An, để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04 của Ban Bí thư, đơn vị đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản bằng các thỏa thuận, hợp đồng kinh doanh, thương mại hay chuyển tiền, tài sản thông qua vai trò của các  ngân hàng thương mại. Năm 2021, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh rà soát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã thu hồi trên 3,7 tỷ đồng trong vụ việc tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thực hiện tốt Chỉ thị 04 của Ban Bí thư trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng và tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế không chỉ phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mà từ đó còn nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

                             Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An