Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Mặc dù trong điều kiện tình hình dịch bệnh covid19 diễn biến phức tạp nhưng với nhiều hình thức thực hiện mục tiêu kép “vừa tập trung phòng chống dịch covid 19 vừa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra”, trong tháng 9/2021 ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung-Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

Đối với công tác thanh tra: Trong tháng 9, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tiến hành 51 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra đã phát hiện tổng số tiền sai phạm 7.841 triệu đồng trong đó kiến nghị thu hồi 7.841 triệu đồng, đã thu hồi được 200 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện được 26 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các lĩnh vực; giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Qua thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 24 tổ chức và cá nhân có vi phạm với số tiền xử lý vi phạm là 104 triệu đồng.

Trong tháng 9/2021, công tác thanh tra công vụ với thanh tra trách nhiệm được tăng cường. Toàn ngành thanh tra của tỉnh đã thực hiện 10 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 9, công tác tiếp công dân tại các cấp, các ngành được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Kết quả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 352 lượt công dân (giảm 28,3% so với tháng 8/2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp); tiếp nhận 653 đơn, xử lý 519 đơn đủ điều kiện; giải quyết 42/53 vụ việc. Công tác xử lý, giải quyết đơn thư được thực hiện một cách kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: tháng 9, Thanh tra tỉnh đã tiến hành tổng hợp, đánh giá, chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; xây dựng dự thảo báo cáo công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2020 của tỉnh Nghệ An; ban hành Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi “ tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; đăng ký cho các cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia khóa học bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan để công tác phòng, chống tham nhũng được thường xuyên và chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Trong bối cảnh dịch bệnh covid19 đang diễn biến phức tạp nên tháng 10/2021 ngành Thanh tra tỉnh sẽ bằng các hình thức linh hoạt, chủ động triển khai có hiệu quả 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

-Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tập huấn về thanh tra cho cán bộ, công chức trong ngành.

- Tiếp tục triển khai có chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch của năm 2021 đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

-Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.Thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

-Tiếp tục thực hiện Đề án “ tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức giao nhận và quản lý các bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có nghĩa vụ phải kê khai.

- Tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo Chỉ thị 50- CT/TW ngày 07/12/2015 “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 về” tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” của Bộ Chính trị.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu qủa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công việc. Chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “ tham nhũng vặt”./.

 

                                     Lê Thị Thủy  

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh


Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021

Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021


Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa


Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế


Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021


Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng


Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới


Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nơi ý Đảng sáng soi

Nơi ý Đảng sáng soi


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu