Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Mặc dù trong điều kiện tình hình dịch bệnh covid19 diễn biến phức tạp nhưng với nhiều hình thức thực hiện mục tiêu kép “vừa tập trung phòng chống dịch covid 19 vừa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra”, trong tháng 9/2021 ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung-Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

Đối với công tác thanh tra: Trong tháng 9, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tiến hành 51 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra đã phát hiện tổng số tiền sai phạm 7.841 triệu đồng trong đó kiến nghị thu hồi 7.841 triệu đồng, đã thu hồi được 200 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện được 26 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các lĩnh vực; giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Qua thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 24 tổ chức và cá nhân có vi phạm với số tiền xử lý vi phạm là 104 triệu đồng.

Trong tháng 9/2021, công tác thanh tra công vụ với thanh tra trách nhiệm được tăng cường. Toàn ngành thanh tra của tỉnh đã thực hiện 10 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 9, công tác tiếp công dân tại các cấp, các ngành được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Kết quả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 352 lượt công dân (giảm 28,3% so với tháng 8/2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp); tiếp nhận 653 đơn, xử lý 519 đơn đủ điều kiện; giải quyết 42/53 vụ việc. Công tác xử lý, giải quyết đơn thư được thực hiện một cách kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: tháng 9, Thanh tra tỉnh đã tiến hành tổng hợp, đánh giá, chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; xây dựng dự thảo báo cáo công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2020 của tỉnh Nghệ An; ban hành Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi “ tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; đăng ký cho các cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia khóa học bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan để công tác phòng, chống tham nhũng được thường xuyên và chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Trong bối cảnh dịch bệnh covid19 đang diễn biến phức tạp nên tháng 10/2021 ngành Thanh tra tỉnh sẽ bằng các hình thức linh hoạt, chủ động triển khai có hiệu quả 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

-Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tập huấn về thanh tra cho cán bộ, công chức trong ngành.

- Tiếp tục triển khai có chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch của năm 2021 đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

-Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.Thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

-Tiếp tục thực hiện Đề án “ tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức giao nhận và quản lý các bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có nghĩa vụ phải kê khai.

- Tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo Chỉ thị 50- CT/TW ngày 07/12/2015 “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 về” tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” của Bộ Chính trị.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu qủa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công việc. Chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “ tham nhũng vặt”./.

 

                                     Lê Thị Thủy  

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022


Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương


Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An

Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An