Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nét mới trong hoạt động Hội Nông dân ở Nghệ An

Trong nhiều năm qua, tổ chức hội các cấp trong tỉnh đã tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giúp người nông dân hiểu, tiếp cận và thực hiện tốt chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Nhà nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế nước ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, chính phủ trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp nước ta thịnh thì nước ta thịnh”. Như vậy, Bác đánh giá vai trò nông nghiệp, nông dân là rất lớn. Và do đó, công tác vận động nông dân là hết sức quan trọng.

Nghệ An là một tỉnh lớn, có số dân đông, trên 3,3 tiệu người, trong đó có 85% dân số sống ở nông thôn, lao động nông nghiệp chiếm hơn 50% tổng số lao động toàn tỉnh. Vì vậy, nông vận là hoạt động trọng tâm trong công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Nội dung công tác vận động nông dân hiện nay là tập trung vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là nâng cao trình độ, kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân, vận động, hướng dẫn nông dân liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, HTX trong nông nghiệp. Vận động nông dân phải sâu sát, cụ thể, gắn tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nông dân. Thực hiện nói đi đôi với làm, hội viên phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm. Điều đặc biệt là hướng dẫn nông dân cách thức hợp tác sản xuất, phân tích cho nông dân hiểu cái lợi của việc hợp tác làm ăn, vận động nông dân xây dựng HTX; chỉ dẫn cách thức tổ chức HTX. Bác nói: “Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần có hợp tác xã”. Người còn dặn: “Trong hợp tác xã nông nghiệp, mọi việc sản xuất, phân phối, quản lý kinh tế, bầu cử các cơ quan phụ trách đều phải để cho nhân dân bàn bạc kỹ và tự mình quyết định một cách dân chủ”. Đây là lời bác dặn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An về thực hiện dân chủ với nhân dân trong thư Người gửi cho BCH Đảng bộ tỉnh năm 1969. Đó chính là tư tưởng HTX kiểu mới hiện nay.

Hội nông dân tỉnh Nghệ An quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII

Trong nhiều năm qua, tổ chức hội các cấp trong tỉnh đã tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giúp người nông dân hiểu, tiếp cận và thực hiện tốt chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Nhà nước. Tuyên truyền hội viên, nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, kinh doanh, từ coi trọng về số lượng chuyển sang nâng cao chất lượng sản phẩm; từ sản xuất cá thể đơn lẻ sang liên kết, hợp tác mở rộng quy mô sản xuất; sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Bình quân mỗi năm các cấp hội trực tiếp mở và phối hợp mở hơn 300 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 9000 lao động nông thôn; phối hợp mở khoảng 1150 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân; cung ứng cho nông dân gần 20.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm. Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động nhận uỷ thác cho nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách, xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp. Ở thời điểm này, dư nợ Ngân hàng Chính sách, xã hội là 2.453 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp là 460 tỷ đồng đang cho gần 80.000 hộ nông dân vay. Cùng với các hoạt động đó, việc xây dựng, phát triển quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục được chú trọng và đã mang lại hiệu quả tích cực, vừa trực tiếp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, vừa nâng cao tính thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Hội Nông dân. Tính đến ngày 30/12/2019, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 58,05 tỷ đồng, cho hơn 5000 hộ hội viên nông dân tham gia. Phong trào xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới do Hội Nông dân tỉnh phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 286 vườn chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của UBND tỉnh ban hành. Hội Nông dân cũng đã chủ động phối hợp xây dựng các mô hình kinh tế để thuyết phục nông dân hưởng ứng làm theo, góp phần thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích liên kết, hợp tác, sản xuất, chế biến nông sản an toàn. Hiện tại, Hội Nông dân đang chỉ đạo triển khai mới 259 mô hình kinh tế bao gồm cả trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến. tiêu biểu như như: “Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi tôm thẻ chân trắng” tại xã Diễn Trung - Diễn Châu; trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại Nghi Long - Nghi Lộc và Nghi Liên, thành phố Vinh; trồng cam tại Đỉnh Sơn - Anh Sơn; chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hưng Tiến - Hưng Nguyên; mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu ở Diễn Lộc - Diễn Châu; trồng cây ăn quả ở Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Thanh Chương; mô hình chế biến nước mắm an toàn tại Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò...Tất cả, tất cả cùng tạo nên động lực góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hội nông dân tỉnh Nghệ An quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII

Mặc dù đạt được những thành tích hết sức to lớn nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh nhà nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Trình độ, năng lực, tư duy kinh tế thị trường của người nông dân còn hạn chế, tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo còn thấp, nguồn nhân lực lao động nông thôn giảm, độ tuổi lao động nông nghiệp cao, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế thị trường, có nhiều vấn đề mới đặt ra, tác động sâu sắc đến tư tưởng, nghề nghiệp, việc. Trong thời gian tới, công tác vận động nông dân cần tập trung tyên truyền đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề cho lao động nông thôn, nâng cao kiến thức cho người nông dân về kinh tế, văn hoá, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập; giúp nông dân tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản; tuyên truyền, vận động nông dân tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, nâng cao mức độ hưởng thụ các giá trị văn hóa truyền thống; khắc phục tình trạng phân tầng xã hội đang diễn ra ở nông thôn, giải quyết những bức xúc trong nông thôn và nông dân. Đổi mới các nội dung tuyên truyền và hình thức tập hợp nông dân trong điều kiện của cách mạng khoa học công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng./.

Nguyễn Mạnh Khôi  

Phó trưởng Ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề raĐoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình

Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình


Người trẻ và những nẻo đường khai hoang

Người trẻ và những nẻo đường khai hoang


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương báo công với Bác

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương báo công với Bác


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2020

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2020


8 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2020

8 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2020


Sau 8 ngày, Nghệ An huy động hơn 28 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch

Sau 8 ngày, Nghệ An huy động hơn 28 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ cách ly tại thành phố Vinh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ cách ly tại thành phố Vinh


Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020

Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020


Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn


“Hàng cây nông dân ơn Bác”: xanh làng, đẹp đường

“Hàng cây nông dân ơn Bác”: xanh làng, đẹp đường


Sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa khởi động Tháng Thanh niên năm 2020

Sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa khởi động Tháng Thanh niên năm 2020


Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp