Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Nâng nhận thức cho cán bộ Mặt trận về công tác dân tộc trong thời kỳ mới

Ngày 25/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác dân tộc năm 2020 ở 63 điểm cầu toàn quốc.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề chính gồm:  Lịch sử, truyền thống và những vấn đề cơ bản về công tác Mặt trận hiện nay; Chủ trương của Đảng về công tác dân tộc theo Kết luận số 65 ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Những nội dung cơ bản của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030…

Đại diện Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, việc tổ chức hội nghị tập huấn sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh kịp thời cập nhật những kiến thức mới về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Từ đó nâng cao hiệu quả tham mưu, triển khai hiệu quả công tác dân tộc tại địa phương, đơn vị công tác.

Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An có đại diện cán bộ làm công tác Mặt trận và các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, tính đến cuối năm 2019,  vùng dân tộc, miền núi đã có 98,4% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã được tiếp cận với điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 93,9%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương vùng dân tộc và miền núi đạt tỷ lệ khá cao, bình quân trên 7%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân khoảng 3% - 4%/năm.

Công tác giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ: 96,6% số xã có trường mẫu giáo/mầm non ; 100% số xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học; 93,2% số xã có trường trung học cơ sở; 99,39% số xã có trạm y tế;  77,8% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Bên cạnh những thành quả đạt được, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, đến nay còn 118 văn bản chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi (trong đó có 54 đề án, chính sách còn hiệu lực), do nhiều cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện nên nguồn lực bị thiếu, phân tán, dàn trải, khó lồng ghép, khó xác định rõ trách nhiệm. 

Việc tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và vai trò của người có uy tín tiêu biểu, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa phát huy hiệu quả. 

Để thực hiện tốt công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng ban Dân tộc Ủy ban MTTQ Việt Nam nhấn mạnh 5 nội dung, mục tiêu cơ bản gồm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Phối hợp triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phối hợp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đối với  các chủ trương, chính sách về dân tộc và công tác dân tộc; Tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận ở vùng dân tộc thiểu số; Phối hợp thực hiện, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn: baonghean.vn

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020


Ban Dân vận Tỉnh uỷ thăm, tặng quà Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An

Ban Dân vận Tỉnh uỷ thăm, tặng quà Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác Dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác Dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021


Lễ ra mắt mô hình “Xứ đạo an lành - văn minh”

Lễ ra mắt mô hình “Xứ đạo an lành - văn minh”


Giao ban công tác dân vận năm 2020 các đơn vị trong cụm III

Giao ban công tác dân vận năm 2020 các đơn vị trong cụm III


Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 tại thị xã Cửa Lò

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 tại thị xã Cửa Lò


Giao ban công tác dân vận cụm các đảng ủy trực thuộc năm 2020

Giao ban công tác dân vận cụm các đảng ủy trực thuộc năm 2020


Giao ban công tác dân vận năm 2020 các đơn vị trong cụm I

Giao ban công tác dân vận năm 2020 các đơn vị trong cụm I


Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết tại Nghĩa Thái - Tân Kỳ

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết tại Nghĩa Thái - Tân Kỳ


Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận


Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi, PTBTT Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tại huyện Yên Thành

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi, PTBTT Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tại huyện Yên Thành


Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh dân tộc bán trú tại huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh dân tộc bán trú tại huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương


Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”