Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong giai đoạn hiện nay

Phụ nữ là lực lượng quan trọng, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn tin tưởng vào sức mạnh của phụ nữ, Bác động viên phụ nữ cùng hăng hái tham gia làm cách mạng.

Bác từng nói: "Xem trong lịch sử cách mệnh, chẳng có lần nào là không có đàn bà, con gái tham gia"; "Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu dân cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc"; “An Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công”.

Để vận động phụ nữ có hiệu quả nhất, ngoài vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước còn có vai trò của Hội phụ nữ trong việc tập hợp, giáo dục phụ nữ làm cách mạng đồng thời chăm lo quyền lợi cho phụ nữ. Đối với công tác phụ vận, Bác nói: “Cán bộ phụ nữ đi vận động, có cô vận động khéo, đến đâu dân làm gì mình làm nấy, thân thiết như người nhà, thì có thành tích. Cô nào không hoà lẫn được với nhân dân, vẫn giữ thói quen thành phố, thì vận động không thành công”.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, với sự dẫn dắt của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các thế hệ phụ nữ luôn ra sức đồng lòng tập hợp dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, qui tụ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không quản hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, vì thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh. Chính vì vậy, Bác Hồ đã trao tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hoạt động của các cấp Hội phụ nữ đứng trước nhiều thách thức mới. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự tác động nhiều chiều của bùng nổ thông tin, sự phát triển đa dạng của cuộc sống tạo nên những bức tranh đa màu, sáng tối đan xen; bên cạnh đó, những vấn nạn liên quan đến phụ nữ vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả như: nạn xâm hại phụ nữ; mua bán người, mua bán bào thai; nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phụ nữ tham gia đề, hụi; phụ nữ bị các thế lực phản động kích động, lôi kéo, xúi dục… Những thách thức đó, đặt ra cho các cấp Hội phụ nữ những quyết tâm mới. Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đóng góp công sức, trí tuệ trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hội phụ nữ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, tập hợp các tầng lớp phụ nữ, đoàn kết phụ nữ, tổ chức phụ nữ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 Các cấp Hội linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung hoạt động. Trong đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, lựa chọn hoạt động phù hợp với điều kiện tổ chức Hội và hội viên phụ nữ. Các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức mọi mặt cho phụ nữ, giải thích cho hội viên, phụ nữ và nhân dân rõ để đồng thuận trong thực hiện. Các cấp Hội đã đóng góp tích cực vào hoạt động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hoạt động phụ nữ khởi nghiệp, hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội đặt ra với người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em.

Hội tập trung nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Các cấp Hội đã tiến hành các hoạt động giám sát, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, qua đó đề xuất kiến nghị các giải pháp nảy sinh trong quá trình thực thi các chủ trương, chính sách. Hội làm tốt hoạt động phản biện, góp ý các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo yếu tố giới trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội quan tâm lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chọn chủ đề, chọn khâu đột phá, chọn điểm nhấn, để tập trung triển khai thực hiện mang lại hiệu quả rõ nét, tác động lên nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội tập trung thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, chọn khâu đột phá về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyến vấn đề thiết thân của phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đây là những điểm nút quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Về phương thức hoạt động của các cấp Hội đã tập trung hướng đến thực chất, tránh hành chính, tránh hình thức, tránh hoạt động theo kinh nghiệm, lối mòn. Hướng hoạt động mang lại giá trị thiết thực, có chiều rộng, có chiều sâu, có sự bền vững, có sự tác động tích cực mạng lại lợi ích thật sự cho hội viên, phụ nữ. Hội xác định, cơ sở là địa bàn trực tiếp đối với người dân, là nơi những chủ trương, chính sách được hiện thực hoá, đó cũng là nơi nảy sinh những bất cập trong triển khai thực hiện chính sách. Do vậy, hoạt động Hội tập trung hướng về cơ sở bằng những hoạt động, những việc làm cụ thể. Từ đó, phát hiện những vấn đề bất cập trong thực tiễn để kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của tổ chưc hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đánh của phụ nữ.

Từ phương thức hoạt động theo hướng những gì Hội có, cung cấp hoạt động từ trên xuống cho cơ sở. Thì nay, các cấp Hội quan tâm đến hoạt động của tổ chức có phù hợp với Hội viên không, có phù hợp với người dân không, có đóng góp gì cho nhiệm vụ chính trị của địa phương không để lựa chọn hoạt động. Đồng thời, Hội hướng tới hoạt động hội viên phụ nữ đang cần, đang quan tâm, đang thiếu. Từ đó, Hội phải đổi mới mình, đa dạng cách thức, kỹ năng, linh hoạt hoạt động, tìm tòi, sáng tạo để hướng hoạt động phù hợp với các tầng lớp hội viên, phụ nữ.

Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với công tác vận động phụ nữ đòi hỏi đội ngũ cán bộ hội phải không ngừng nâng cao về trình độ, thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin mới; học tập trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay của nhiều địa phương; đổi mới cách tiếp cận công tác hội theo vấn đề; tiếp cận hội viên thông qua trực tiếp tham dự sinh hoạt chi hội, bám nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, và đề xuất giải pháp kịp thời.

Hiện nay Đảng ta đang thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bài học về sự tôn trọng nhân dân, gần dân, hiểu dân, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, trong đó phụ nữ là yếu tố vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh