Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh

Ngày 17/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đánh giá chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí là trưởng, phó các phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phòng LLCT và LSĐ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng phó các phòng, khoa của Trường Chính trị tỉnh.

Trong thời gian qua, với sự chủ động, tích cực, sáng tạo, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã góp phần làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác. Đã phối hợp tốt trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên thông tin, trao đổi về những vấn đề trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn do yêu cầu đào tạo đặt ra. Trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, hai bên phối hợp trao đổi nội dung thông tin về định hướng công tác giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, khoa giáo, công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, thời sự, chính sách thông qua văn bản, hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy hàng tháng và hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo hàng năm.

Một trong những hoạt động phối hợp nổi bật thời gian qua là tích cực phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh quan trọng, có chất lượng, tạo được dấu ấn đậm nét và sức lan tỏa lớn. Đặc biệt, tổ chức tốt các Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”; “Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” và  Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”; 02 Hội thảo cấp trường: “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX”; 75 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị, ý nghĩa trong xây dựng đời sống văn hóa mới và con người Nghệ An hiện nay”;  Hai bên phối hợp tổ chức tốt hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An; triển khai Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” góp phần xác định mục tiêu, giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức thực tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện.

Để nâng cao kiến thức thực tiễn, cập nhật thông tin, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời giảng viên Trường Chính trị tỉnh tham dự một số lớp tập huấn chuyên đề, dự hội nghị báo cáo viên hàng tháng. Phối hợp cử giảng viên, cán bộ tham gia Ban Giám khảo, Ban Tổ chức tại Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2021, Hội thi giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 và bồi dưỡng các thí sinh đi thi cấp khu vực, quốc gia; phối hợp tham gia biên soạn, thẩm định một số tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Chuyên đề năm 2022, Đề án 01-ĐA/TU. Phối hợp thẩm định Bộ tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ khối Đảng, đoàn thể cấp xã do Trường Chính trị tỉnh chủ trì biên soạn theo Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, hiệu quả đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin trao đổi, báo cáo các chuyên đề địa phương cho các khóa Cao cấp lý luận chính trị. Phối hợp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số 35-ĐA/TU nhằm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị. Theo đó, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương cử cán bộ, giảng viên Nhà trường đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn tại các đơn vị hành chính huyện, thành phố, xã, phường. Cử giảng viên hỗ trợ các trung tâm chính trị cấp huyện trong triển khai các chuyên đề bồi dưỡng thuộc các chương trình do trung tâm chính trị cấp huyện đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức trung tâm chính trị các huyện, thành, thị. Trường Chính trị tỉnh đã cử nhiều giảng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho các trung tâm chính trị cấp huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả phối hợp của 2 đơn vị trên các nội dung đã ký kết và trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên của nhà trường tham gia các hội nghị để cập nhật các chủ trương, nghị quyết, bổ sung thêm kiến thức thực tiễn; kịp thời cập nhật thay đổi chương trình học giảng dạy lý luận chính trị, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; tham gia hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng; tích cực phối hợp công tác kiểm tra, giám sát trong việc thăm lớp, dự giờ. Hai đơn vị cần phối hợp để chuẩn bị tốt cho hội thảo phát huy vai trò, năng lực, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An.

Ái Vân 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh


Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2023

Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2023


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác trong năm 2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác trong năm 2023


Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2023

Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2023


Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự hội nghị kiểm điểm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2022

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự hội nghị kiểm điểm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2022


Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”


Ban Tuyên giáo Trung tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban Tuyên giáo Trung tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An


Hội nghị giao ban báo chí tháng 12

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12


Nghệ An thực hiện khảo sát trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng

Nghệ An thực hiện khảo sát trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII


Giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (cụm 2)

Giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (cụm 2)