Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục chương trình phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên họp.

Dự thảo Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cơ bản gồm: Hàng năm, 100% cấp ủy làm việc và ban hành các văn bản định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 100% chính quyền các cấp có quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. Trong nhiệm kỳ, có ít nhất 01 cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp (trừ cán bộ Hội Cựu chiến binh) được điều động, luân chuyển ngang đến các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc đi cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Mặt trận Tổ quốc và mỗi tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp thực hiện ít nhất 2 nội dung giám sát và 2 nội dung phản biện xã hội theo các quy định của Đảng; tổ chức giám sát ít nhất 01 cuộc đối với cán bộ chủ chốt cùng cấp hoặc cấp dưới và 01 cuộc giám sát về vấn đề nổi cộm hoặc đông đảo nhân dân trên địa bàn quan tâm.

Để đạt được các chỉ tiêu, dự thảo Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo chính quyền các cấp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, đổi mới tổ chức và nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, tập trung cơ sở và địa bàn dân cư; tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các việc khó, khâu yếu; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ chế, chính sách để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Sau khi nghe các ý kiến tại hội nghị, kết luận nội này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá cao những ý kiến trăn trở, quan tâm của các đại biểu đến các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu điều động, luân chuyển cán bộ. Thảo luận, làm rõ hơn về công tác cán bộ, theo Bí thư Tỉnh ủy: “Công tác cán bộ là từ khi tiếp nhận cán bộ vào làm việc cùng với quá trình đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện, sau đó quy hoạch, đề đạt, bổ nhiệm. Công tác cán bộ vừa động, vừa tĩnh phù hợp tương thích với bối cảnh, điều kiện thực tế. Cách thể hiện, vận hành đúng với quy luật, thực tiễn đề ra”.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, xem lại các Nghị quyết của Đảng, có sự điều chỉnh phù hợp trong xây dựng các chỉ tiêu; cần quan tâm công tác đào tạo cán bộ, đề xuất giới thiệu các nhân tố vào các vị trí phù hợp; xem xét kỹ lưỡng đầu vào của cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần thực hiện giám sát, phản biện thường xuyên để phản ánh kịp thời dư luận xã hội, nắm bắt tình hình cũng như những phản biện của nhân dân. “Mặt trận Tổ quốc thực hiện nội dung này với tinh thần xây dựng, tinh thần vì đồng chí, tinh thần phát triển, phản ánh có tổ chức, có phương pháp đối với cấp ủy, chính quyền thì vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể càng được ghi nhận, càng được nâng cao”- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn, nêu bật được nội dung đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26


Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh

Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh


Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5


Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 02/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 02/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022