Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, 7 tháng đầu năm 2022, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan trong khối nội chính trên địa bàn chủ động và phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

 

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công tác nội chính Đảng của huyện Quỳnh Lưu.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã ban hành Chương trình số 27-CTr/HU, ngày 28/02/2022 về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2022; Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 13/4/2022 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống cháy rừng cấp xã, thị trấn năm 2022; Phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công tác nội chính Đảng; tổ chức 07 buổi giao ban công tác Nội  chính qua đó nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về ANTT; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC).

Kết quả, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, bắt giữ 52 vụ, 91 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt giữ 24 vụ, 28 đối tượng về hàng vi mua bán, tàng trữ hàng cấm, thu giữ 207,47 kg pháo; kịp thời phát hiện, xử lý hành chính 04 trường hợp tự chế tạo pháo nổ trái phép; xử phạt hành chính 76 trường hợp sử dụng pháo nổ; phát hiện, bắt giữ 72 vụ, 77 đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, khai thác khoáng sản (đất) trái phép, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định trong lĩnh vực y tế và tín dụng đen.

Trong 7 tháng đầu năm, huyện Quỳnh Lưu đã triển khai được 14 cuộc thanh tra. Kết quả thu hồi 106.317.000 đồng, cắt giảm giá trị quyết toán 567.461.000 đồng đối với các công trình chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán;  Giao các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm đối với 63 cá nhân có sai phạm theo kết luận và đề xuất UBND huyện có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: trong 7 tháng đầu năm 2022, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu đã tổ chức được 06 ngày tiếp dân với 18 lượt công dân. Huyện ủy đã tiếp nhận và xử lý 23 đơn thư, UBND huyện đã tiếp nhận 288 đơn thư, đã giải quyết 138 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,4%.

 Bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng về PCTN,TC, Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Lưu còn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng kinh tế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ; xem xét kỷ luật một số đảng viên, cán bộ, công chức có liên quan và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong 7 tháng đầu năm 2022, huyện Quỳnh Lưu đã bắt, khởi tố 05 vụ, 07 bị can về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, huyện Quỳnh Lưu đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022 đó là:

- Tập trung công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT.

- Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng được dư luận quan tâm, nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong công tác PCTN, tiêu cực.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trên địa bàn huyện.

- Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN, TC và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn huyện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.

                   Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022