Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm toàn hệ thống chính trị của tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt, sự bùng phát của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh đã tác động trực tiếp vào tất cả các lĩnh vực; nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải dừng, tạm ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất; việc làm, thu nhập của người lao động giảm. Diễn biến thời tiết thất thường, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn xảy ra... ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Người dân, người lao động từ các địa phương khác trở về Nghệ An rất lớn, tạo áp lực lớn cho công tác đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc hệ thống chính trị, nhất là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong tỉnh đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện; chỉ đạo điều hành quyết liệt, bám sát cơ sở; xác định những nội dung trọng tâm, khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương. Do đó, toàn ngành đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nổi bật:

Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh: Chủ trương triển khai xây dựng công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Nghệ An; Đề án đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra tham mưu UBND tỉnh ban hành 27 quyết định, 20 kế hoạch, chương trình và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác lao động, người có công và vã hội trên địa bàn tỉnh...

Đặc biệt, tham mưu triển khai thực hiện kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 26/11/2021 tỉnh Nghệ An đã cấp kinh phí hỗ trợ 72.886/91.184 lượt đối tượng phê duyệt (trong đó, có 84.488 đối tượng thụ hưởng trực tiếp, hỗ trợ bổ sung cho phụ nữ mang thai và trẻ em là 6.696 trường hợp); kinh phí đã cấp là 106.732,749/134.787,568 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 7.101 đơn vị với 157.594 lao động, với số tiền giảm 18.443 triệu đồng; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 13 đơn vị, với 821 lao động, số tiền 5.606 triệu đồng. Giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho 6.856 đơn vị, với 155.135 lao động, số tiền được giảm 14.414 triệu đồng. Giải quyết hỗ trợ cho 170.080 lao động, số tiền 403.949 triệu đồng. Đã chi trả hỗ trợ cho 169.511 người, số tiền 402.562 triệu đồng (đạt 99,6%). Ngân hàng chính sách xã hội đã phê duyệt và giải ngân cho 30 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 2.357 lượt lao động, kinh phí 7.229,591 triệu đồng. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tổng số 341.100 kg gạo hỗ trợ cho 4.579 hộ, với 22.740 nhân khẩu bị thiếu đói và đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp thêm 700.995 kg gạo cho 13.631 hộ, với 46.733 khẩu.

Tham mưu thực hiện việc đón công dân, người lao động trở về quê và rà soát, nắm bắt nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động. Tính từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đến tháng 10/2021, số lượng lao động Nghệ An từ các vùng có dịch Covid-19 về quê hơn 99.957 công dân. Sở Lao động - TB và XH đã tích cực phối hợp các sở, ngành, địa phương để tổ chức đón, cách ly y tế, rà soát, nắm tình hình công dân, khảo sát nhu cầu việc làm của người lao động trở về địa phương để triển khai các giải pháp hỗ trợ việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Đến ngày 31/10/2021, số người trong độ tuổi lao động thống kê là 75.858 người, chiếm 75,89% số công dân trở về quê; có 45.292 người (có đăng ký với các huyện, xã) có nhu cầu giải quyết việc làm và 30.566 người lao động muốn ở lại địa phương tự làm việc hoặc chưa sẵn sàng trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trước đây. Ngoài ra, Sở đã tham mưu cho tỉnh tổ chức đón 826 lao động từ Bắc Giang; 14 chuyến bay đón gần 03 nghìn người là những đối tượng yếu thế: phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người bị bệnh... và công dân về quê theo đường hàng không tự trang trải kinh phí, đường bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía nam về Nghệ An.

 Công tác lao động, giải quyết việc làm và an toàn lao động được quan tâm chỉ đạo, rà soát kịp thời. Kết quả, 11 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 36.500 người (đạt 93,95% kế hoạch), trong đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 8.987 người (đạt 71,89% kế hoạch). Ước thực hiện năm 2021, giải quyết việc làm cho 38.850 người (đạt trên 100% KH), trong đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 12.500 người (đạt 100% KH). Trong số 45.292 người về quê tránh dịch có nhu cầu giải quyết việc làm; đã có 9.518 người đã được nhận vào làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 9.323 người trở lại làm việc tại các doanh nghiệp cũ (ngoại tỉnh); số lao động còn lại tự tạo việc làm tại địa phương trong trang trại, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ gia đình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt...

Công tác giáo dục nghề nghiệp thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh, triển khai các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng thích ứng với đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Kết quả toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo cho 63.530 lượt người (đạt 95,5% KH), gồm: Cao đẳng 4.740 người; Trung cấp 8.743 người; Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 50.047 lượt người. Trong đó: hỗ trợ chính sách học nghề cho lao động theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 5.540 người; góp phần nâng tỷ lệ đào tạo lên 66,4%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 26,3%. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt gần 90%; có việc làm và thu nhập ổn định sau tốt nghiệp đạt 80,5%.

Tổ chức và tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc theo hình thức trực tuyến đạt kết quả cao: 14/14 nhà giáo tham gia đạt giải (02 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích) và đạt giải Nhì toàn đoàn. Tổ chức thành công Kỳ thi kỹ năng nghề cấp tỉnh; tham gia Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp toàn quốc” - Starup Kite năm 2021; Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12. Tiếp tục triển khai hoạt động tuyền thông và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tập huấn, bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho 250 học sinh, sinh viên.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, quản lý chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho gần 70 nghìn người, bình quân trên 130 tỷ đồng/tháng và giải quyết kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng đảm bảo đúng quy định cho 11.202 trường hợp, trong đó: 937 người được giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên, 2.820 người được giải quyết hưởng trợ cấp 01 lần, 7.445 người được giải quyết chế độ mai táng. Tiếp nhận và trình cấp có thẩm quyền thực hiện cấp, cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công cho 452 trường hợp. Đặc biệt, đã phối hợp với UBND huyện Nam Đàn và các ngành liên quan thực hiện chi trả chế độ tồn đọng về trợ cấp mai táng cho 392 trường hợp thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thương Huy chương kháng chiến với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. 

Tổ chức thực hiện tốt có hiệu quả phong trào Đền ơn đáp nghĩa, năm 2021, toàn tỉnh có 29.505 lượt người có công và thân nhân người có công với cách mạng được thăm tặng quà, với số tiền là trên 75,6 tỷ đồng; thu quỹ đền ơn đáp nghĩa: 16,8/16,3 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương thu hồi số tiền hưởng sai của đối tượng  nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định. Tính đến nay, đã thu hồi số tiền hưởng sai quy định của 102 đối tượng (trong đó 45 đối tượng nộp đủ, 57 đối tượng nộp một phần), với số tiền trên 07 tỷ đồng. Phối hợp giải quyết hồ sơ TNXP tồn đọng theo Quyết định 408/QĐ-BLĐTBXH.

Công tác Bảo trợ xã hội và giảm nghèo được quan tâm tham mưu và thực hiện kịp thời theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo hơn 136 nghìn đối tượng tại cộng đồng và 875 đối tượng trong các cơ sở bảo trợ xã hội được hưởng chính sách mới từ 01/7/2021 với số kinh phí 87 tỷ đồng/tháng. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình đời sống nhân dân, thiên tai dịch bệnh, đói giáp hạt để tham mưu hỗ trợ kịp thời; dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đã thực hiện cấp phát 727.875 kg gạo cho 12.476 hộ, 48.525 nhân khẩu. Đã rà soát, hỗ trợ kinh phí cho 1.774 người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 theo Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của năm 2021 còn 2,74%, giảm 0,68% so với đầu năm, đạt kế hoạch đề ra.

Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm kịp thời: Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án, tổ chức tập huấn về công tác trẻ em và bình đẳng giới... Thực hiện có hiệu quả công tác huy động nguồn lực; trong năm 2021, đã vận động được hơn 17 tỷ đồng (bao gồm cả tiền mặt, hiện vật và chuyên môn kỹ thuật); tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc đạt 95%, tăng 1% so với năm 2020.

Công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy được thực hiện và quản lý chặt chẽ, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý theo quy định 34 vụ, 79 đối tượng hoạt động mại dâm. Năm 2021, toàn tỉnh tiếp nhận mới 1.480 học viên (trong đó cai nghiện bắt buộc: 1.080 học viên đạt 100%, cai nghiện tự nguyện: 400/430 học viên đạt 93%); Tổ chức dạy nghề cho 864 học viên (đạt 100%). Các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 940 người nghiện ma túy (đạt 100%).

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, tham mưu ban hành 04 quyết định công bố danh mục 56 TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết đối với 19/89 TTHC, chiếm tỷ lệ 21,3% (vượt chỉ tiêu); nâng mức độ dịch vụ giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động - TB và XH cấp tỉnh ở mức độ 3, mức độ 4 đạt 76,4% (68/89 TTHC), riêng dịch vụ công mức độ 4 đạt 31,5% (28/89 TTHC).

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời. Trong năm 2021, đã tổ chức 03 cuộc thanh tra hành chính tại 03 đơn vị trực thuộc Sở (đạt 100% KH). Thanh tra chuyên đề về thực hiện chính sách giảm nghèo tại huyện Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, ATVS lao động tại 03 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (đạt 100% KH), xây dựng nội dung, đề cương và hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị tổ chức tự thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương bin và Xã hội và UBND tỉnh;

Tiếp nhận, giải quyết 288 đơn thư KNTC, KNPA (100% đơn thư KNTC, KNPA về lĩnh vực ngành được xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật), giảm 193 đơn (67%) so với cùng kỳ năm 2020. Công tác đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân được thự hiện kịp thời: Có 02/9 phòng chuyên môn xếp loại HTXSNV; 07/9 phòng HTTNV. 04/21 đơn vị trực thuộc Sở xếp loại HTXSNV; 17/21 đơn vị HTTNV. 04/21 phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành, thị xếp loại HTXSNV, 17/21 đơn vị HTTNV. Có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

Có thể nói, năm 2021 có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, tuy nhiên toàn ngành LĐ-TB&XH đã nổ lực trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lao động, người có công và xã hội, cùng với hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình hành động nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Cao Nguyên Hùng 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An


Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh


Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022

Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022

Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022


Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022


Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)