Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/4/2016 về “Tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biên tỉnh Nghệ An trong tình hình mới” huyện Tương Dương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, chính quyền địa phương các xã, phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ chức nhiều đợt quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về Chỉ thị số 05-CT/TU và các văn bản pháp luật có liên quan đến biên giới cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong 5 năm tổ chức được 213 buổi/12.352 lượt người tham gia nghe; vận động các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia các tổ tự quản. Triển khai lực lượng công an, quân sự các cấp và cấp ủy, chính quyền các xã phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng thực hiện tốt tổ công tác tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; phát động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, đồng thời tích cực đấu tranh truy quét các loại tội phạm. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng công an, quân sự, biên phòng; giữa biên phòng với lực lượng kiểm lâm. Từ đó, đã tạo sự thống nhất cao trong xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới. Đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, các trường học tuyên truyền vận động, tổ chức mở 01 lớp xóa tái mù chữ cho con, em đồng bào các dân tộc thiểu số với 38 học viên tham gia; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh lớp 9 được 25 lớp/826 em học sinh; vận động các cháu trong độ tuổi đến trường, không bỏ học giữa chừng; thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho đồng bào các dân tộc trên biên giới, từng bước nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân, nâng cao ý thức về quốc gia, quốc giới; từ đó đã hạn chế các hành vi vi phạm quy chế biên giới, giữ vững trật tự an ninh khu vực biên giới.

Sau 05 năm triển khai Chỉ thị số 05-CTTTU, tại 04/04 xã biên giới đã có 18 tập thể (thôn, ban) đăng ký bảo vệ 67,069 km/67,069 km đường biên, 15 cột mốc; 12 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 72 thành viên; 38 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản với 229 thành viên. Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quôc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, các Đồn Biên phòng Tam Hợp, Tam Quang, Nhôn Mai đã phôi hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các lực lượng chức năng các tổ tự quản đường biên, cột mốc tổ chức được 90 đợt/826 lượt người tham gia; tuần tra đơn phương; tuần tra song phương với bạn Lào được 136 đợt/2.720 lượt người tham gia qua đó phát hiện giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc, các vấn đề liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới không để xẩy ra điểm nóng trên biên giới và địa bàn quản lý, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xâm canh, xâm cư, tái trồng cây thuốc phiện, khai thác lâm sản trên biên giới, chủ động xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như tội phạm ma tuý, cờ bạc, trộm cắp, cướp dật, đánh nhau gây thương tích.... Các ban, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn huyện nói chung và các xã biên giới nói riêng; chủ động phối hợp với các đồn Biên phòng xây dựng các kế hoạch, phương án, sử dụng lực lượng, phương tiện trong tham gia phòng chống thiên tai, bão lụt, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ lại ích quốc gia ở khu vực biên giới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm tổ chức giao ban luân phiên với 2 lực lượng bảo vệ biên giới của huyện Mường Quắn (tỉnh Hủa Phăn), huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xây/Lào nhằm trao đổi tình hình và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới; tổ chức tuần tra song phương; đồng thời thăm hỏi, tặng quà chúc mừng lẫn nhau nhân các ngày lễ, tết, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 hàng trăm triệu đồng. Thực hiện kế hoạch tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới trên địa bàn huyện có hiệu quả, các đơn vị đồn Biên phòng đã tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia cùng đội phân giới cắm mốc của tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay (Lào), tổ chức khảo sát, xây dựng mốc quốc giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ của đất nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân hai nước.

Cán bộ công an tuyên truyền bà con về bảo vệ an ninh trật tự vùng biên Tương Dương

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định một số nội dung trọng tâm như sau:

Nâng cao vai trò lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới sâu rộng và mạnh mẽ hơn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ, hiểu rõ tình hình, đề cao ý thức trách nhiệm trong phong trào bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh lãnh thổ biên giới quốc gia. Thường xuyên thông báo về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và của tội phạm để nhân dân đề cao cảnh giác, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, nhất là các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, nắm chắc tình hình, hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các thôn (bản), tổ tự quản thực hiện Chỉ thị; kịp thời khen thường, biểu dương và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiên phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Gắn công tác chỉ đạo, lãnh đạo bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới với tăng cường đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên khu vực biên giới.

Q.M 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh


Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021

Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021


Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa


Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra


Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế


Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021


Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng


Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nơi ý Đảng sáng soi

Nơi ý Đảng sáng soi


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu