Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Mặt trận Tổ quốc các cấp với công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường công tác Dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo (Đề án 02), với những nỗ lực vượt bậc, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đ/c Chủ tịch UBMTTQ Nghệ An Võ Thị Minh Sinh kiểm tra công tác bầu cử ở Lục Dạ, Con Cuông

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; về đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội; các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phát động ở vùng dân tộc thiểu số. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền, vận động, như: thông qua hệ thống truyền thanh; Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (địa chỉ: http://mattrannghean.org.vn), trang Fanpage: Mặt trận Nghệ An trên mạng xã hội Facebook của MTTQ tỉnh và các địa phương; Bản tin công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được phát hành hàng quý đến các Ban công tác Mặt trận. Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; vận động giữ gìn, bảo tồn phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu,… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; quảng bá chợ phiên hàng tháng ở miền núi như chợ phiên Mường Quạ, Mường Chon (huyện Con Cuông), Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương)... thông tin về hàng hóa, dịch vụ, về doanh nghiệp, tập trung quảng bá du lịch sinh thái - văn hóa, các mặt hàng thế mạnh của miền núi như các sản phẩm Cam, Trà dược liệu, rượu men lá, sản phẩm mây tre đan, dệt thổ cẩm... Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức Hội thi “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”, từ đó tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội về công tác dân tộc đối với các chủ trương, chính sách giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa... Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì và phối hợp tổ chức giám sát và phản biện xã hội 918 cuộc liên quan đến dân tộc và công tác dân tộc với các kiến nghị, đề xuất, khuyến nghị các cấp, các ngành nghiên cứu điều chính một số cơ chế, chính sách phù hợp hơn với cuộc sống.

Thực hiện phối hợp giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới; đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn kịp thời có hiệu quả vấn đề truyền đạo trái pháp luật, tình trạng mua bán người, việc móc nối đưa người đi lao động nước ngoài bất hợp pháp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường hợp tác, trao đổi hoạt động với Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Bôlykhămxay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) thông qua việc duy trì thực hiện Chương trình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh nước bạn Lào, Chương trình kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới tuyến biên giới Việt - Lào. Phối hợp tổ chức các hoạt động cứu trợ khi đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn; giúp đỡ các xã nước bạn Lào xây dựng nhà văn hóa cộng đồng,…

Phối hợp thực hiện, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cán bộ mặt trận vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 1.238 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó hàng năm lựa chọn, suy tôn được 70 vị tiêu biểu do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý; đây là những người đầu dòng các họ tộc, thầy thuốc gia truyền, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, hưu trí, làm kinh tế giỏi. Năm 2017, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 12 lớp tập huấn, cung cấp thông tin cho 492/1.252 người có uy tín; năm 2020 tổ chức 07 lớp với 700/1.240 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Vinh.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn các nội dung liên quan đến công tác dân tộc cho trên 400 cán bộ, công chức Mặt trận cấp huyện và xã. Đến nay, hầu hết cán bộ phụ trách công tác dân tộc của Mặt trận các cấp đều được tập huấn về công tác dân tộc. Mặt trận cấp huyện, xã có dân tộc đã lồng ghép nội dung công tác dân tộc tại các cuộc tập huấn công tác Mặt trận.

Từ triển khai công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bài học kinh nghiệm rút ra là: Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Đề án số 02 và thường xuyên thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp phải vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, không ngừng phát huy nội lực, kịp thời đánh giá, sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Đề án số 02 ngày càng hiệu quả hơn. Thường xuyên động viên và phát huy nhân tố tích cực, cá nhân tiêu biểu, người uy tín để vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua cần nắm vững về phong tục, tập quán, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phát huy các mô hình mới, hiệu quả và nhân diện rộng để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Q.M

Tin cùng chuyên mục

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chung sức kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chung sức kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân


Hướng dẫn triển khai thực hiện đợt cao điểm vận động, kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”

Hướng dẫn triển khai thực hiện đợt cao điểm vận động, kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”


Nghệ An hướng dẫn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Nghệ An hướng dẫn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử


Nghệ An: Tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nghệ An: Tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ‘Tháng Ba biên giới’ tại huyện Kỳ Sơn

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ‘Tháng Ba biên giới’ tại huyện Kỳ Sơn


Nghệ An: Khởi động Tháng Thanh niên “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Nghệ An: Khởi động Tháng Thanh niên “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”


Nghệ An: Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên

Nghệ An: Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên


Uỷ ban MTTQ tỉnh chúc mừng các đơn vị LLVT nhân kỷ niệm 76 năm thành lập

Uỷ ban MTTQ tỉnh chúc mừng các đơn vị LLVT nhân kỷ niệm 76 năm thành lập


Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết hoạt động thi đua cụm các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2020

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết hoạt động thi đua cụm các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2020


Nghệ An trọng thể lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Nghệ An trọng thể lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam


Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại Con Cuông

Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại Con Cuông


Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”

Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”


5.000 ĐVTN tại các điểm tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ

5.000 ĐVTN tại các điểm tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ


Nghệ An: Hơn 47 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Nghệ An: Hơn 47 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung


Ấn tượng từ những “Điều em muốn nói”

Ấn tượng từ những “Điều em muốn nói”