Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Kỷ luật 117 đảng viên, 1 tổ chức đảng ở Anh Sơn trong nửa nhiệm kỳ

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ huyện Anh Sơn là 117 đồng chí, chiếm 1,89% số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 14 đồng chí, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 83 đồng chí, chi bộ thi hành kỷ luật 16 đồng chí.

Trong tổng số đảng viên bị kỷ luật có 94 trường hợp bị khiển trách; 9 trường hợp bị cảnh cáo, 7 trường hợp bị cách chức và khai trừ 7 đảng viên.

Các đảng viên bị kỷ luật do vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và do thiếu tinh thần, trách nhiệm, buông lỏng trong lãnh đạo, quản lý chiếm 19,7%; đánh bạc, vi phạm pháp luật Nhà nước bị xử lý hành chính chiếm 6%; vi phạm những điều đảng viên không được làm chiếm 13,7%; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình chiếm 46,9%; vi phạm trong lĩnh vực tài chính, đất đai chiếm 3,4%; vi phạm khác chiếm 10,3%.

Năm 2016, đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật Chi ủy chi bộ 2, xã Phúc Sơn với hình thức khiển trách vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu quần chúng đi học lớp đối tượng đảng.

Theo đánh giá, việc thi hành kỷ luật đảng viên đã được các cấp ủy đảng thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, đảm bảo quy trình, thủ tục, có tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm khác. 

Trong xử lý kỷ luật đúng người, đúng lỗi, đúng hình thức. Không có biểu hiện “nhẹ trên, nặng dưới”. Các vi phạm khi phát hiện được xử lý kịp thời có tính thuyết phục cao, không có khiếu nại sau kỷ luật. 

Nguồn: baonghean.vn

Tin cùng chuyên mục

Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối nămThông cáo báo chí Kỳ họp thứ sáu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ sáu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIIIHội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021


Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát


Làm tốt công tác tiếp công dân

Làm tốt công tác tiếp công dân


Nhìn lại năm 2017: Dấu ấn của ngành kiểm tra Ðảng

Nhìn lại năm 2017: Dấu ấn của ngành kiểm tra Ðảng