Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 09 tháng 6 năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Đức Cường - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Nam Đình – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp đã ký kết giai đoạn 2019 - 2021, trong 3 năm qua, hai cơ quan đã chủ động nắm bắt thông tin về hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đảng viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức và đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng và hoạt động của các sở, ban, ngành chính xác, sát thực tế. Hai bên tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện nghiêm túc kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm, tham gia cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý từ đó báo cáo, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định về công tác cán bộ; phối hợp triển khai Quy định 2993-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đó tập trung chỉ đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh làm điểm; phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với các quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung, phạm vi, phương pháp trong thực hiện quy chế phối hợp trên cơ sở tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023, trong đó tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tham gia công tác nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời công tác cán bộ, phát triển đảng viên; phối hợp tham mưu sửa đổi Quy định 603-QĐ/TU của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ làm việc của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trong đó quan tâm các nội dung về công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Phối hợp xây dựng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, theo đó Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục làm điểm thực hiện Quy định 2993-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình đã đăng ký, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Phối hợp xây dựng Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                              Nguyễn Huyền 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh


Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng và văn phòng cấp uỷ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng và văn phòng cấp uỷ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng quà Tết tại xã Hương Sơn, Tân Kỳ

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng quà Tết tại xã Hương Sơn, Tân Kỳ


Thủ tướng: Giải thưởng VinFuture kiến tạo môi trường bền vững cho thế hệ tương lai

Thủ tướng: Giải thưởng VinFuture kiến tạo môi trường bền vững cho thế hệ tương lai


Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Tặng quà Tết cho người nghèo tại các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương

Tặng quà Tết cho người nghèo tại các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương


Tòa giám mục Giáo phận Vinh đến thăm Tỉnh ủy nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tòa giám mục Giáo phận Vinh đến thăm Tỉnh ủy nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022


Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch

Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch


Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy


Tặng quà Tết cho người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội tại huyện Đô Lương

Tặng quà Tết cho người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội tại huyện Đô Lương


Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU, Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU, Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022