Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và nhiều Nghị quyết quan trọng

Chiều 5/5, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, giải quyết an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Các ông: Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của tỉnh, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua các Nghị quyết quan trọng. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung đạt kết quả cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu, nguyện vọng của của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. 

Trong số các vấn đề được HĐND tỉnh xem xét lần này đáng chú ý là xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tờ trình của UBND tỉnh cho thấy: Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An, gần 3 năm qua các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tích cực, nghiêm túc, đầu tư nhiều thời gian, công sức để xây dựng dự thảo Quy hoạch tỉnh và đã được Hội đồng thẩm định Quốc gia thẩm định thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến. Việc trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những khâu then chốt cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, dự kiến vào tháng 5/2023. Qua đó, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước; năm 2050 là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hoá xứ Nghệ.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Ngoài Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và thông qua các nghị quyết khác liên quan đến nhiều vấn đề về xử lý số vốn còn lại chưa được phân bổ, chưa giải ngân thuộc nguồn ngân sách cấp tỉnh đã bố trí trong năm 2022; xem xét thông qua chủ trương đầu tư các dự án: Trường trung học phổ thông Đô Lương I, huyện Đô Lương; Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên; Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng Bệnh viện Ung bước Nghệ An(giai đoạn 2); Đường ngang N5 trong Khu kinh tế Đông Nam; Đồng thời, điều chỉnh danh mục dự án và kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2022 và số 62/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Xem xét thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại 4 để làm căn cứ trình Bộ Xây dựng thẩm định; Cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 11 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 - kỳ họp chuyên đề của HĐND khoá XVIII đã thảo luận, thống nhất thông qua 9 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế; kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh.

a
Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết vừa được thông qua sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao. Trong đó lưu ý đối với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 5/2023. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phải tổ chức tốt Hội nghị công bố quy hoạch để tuyên truyền sâu rộng nội dung quy hoạch đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân; Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, bảo đảm quy hoạch được triển khai hiệu quả, đồng bộ, tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Đối với các Nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; điều chỉnh danh mục dự án và kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng các công trình, chỉ đạo quản lý, thanh quyết toán vốn bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định, kịp thời khắc phục các bất cập, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhanh chóng đưa công trình hoàn thành đi vào sử dụng. Đồng thời, các ngành, các địa phương cần rà soát lại toàn bộ danh mục công trình, dự án đã được phân bổ vốn tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 để kịp thời trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cũng yêu cầu sớm triển khai thực hiện đầy đủ các bước nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt để kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

Nguồn: NTV 

Tin cùng chuyên mục

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội thảo luận, triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội thảo luận, triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành


Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số


Đoàn ĐBQH Nghệ An lấy ý kiến góp ý 3 dự thảo Luật

Đoàn ĐBQH Nghệ An lấy ý kiến góp ý 3 dự thảo Luật


Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8


Kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất

Kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất


Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Để sản phẩm OCOP sẽ có bước đột phá mới

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Để sản phẩm OCOP sẽ có bước đột phá mới


Đại biểu thảo luận tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng về phát triển dân sinh, kinh tế, chế độ chính sách

Đại biểu thảo luận tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng về phát triển dân sinh, kinh tế, chế độ chính sách


Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII


Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đại biểu Quốc hội tiếp xúc huyện Hưng Nguyên và TP Vinh sau kỳ họp thứ 5

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc huyện Hưng Nguyên và TP Vinh sau kỳ họp thứ 5


Cử tri Đô Lương, Anh Sơn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh

Cử tri Đô Lương, Anh Sơn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh


Thường trực HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết