Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực phát triển

Năm 2020, vốn đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đạt trên 14.289 tỷ đồng, tăng 75,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách từ các doanh nghiệp trong Khu kinh tế (KTT) đạt 12% so với tổng thu ngân sách của tỉnh.

Kết quả đó chính là sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư; sự thấu hiểu, đồng hành và hỗ trợ của các cấp, các ngành, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

Năm 2020, thực hiện chủ trương của tỉnh Nghệ An, bảo đảm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": Chủ động, kịp thời và quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An nỗ lực cải thiện thực chất môi trường đầu tư, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý những vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thể hiện rõ:

Thứ nhất, điểm nghẽn, nút thắt về chính sách đất đai được gỡ bỏ, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư và doanh nghiệp: Ban tập trung rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khu công nghiệp (KCN) trong KKT Đông Nam giai đoạn 2020 - 2024; bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư trong KKT, các KCN phù hợp thực tiễn, nhất là các cơ chế: ổn định giá đất cho toàn bộ thời gian hoạt động của dự án; huy động vốn ứng trước của nhà đầu tư để xây dựng hạ tầng; hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm (hạ tầng KCN, hạ tầng cảng biển); hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đã được UBND tỉnh thông qua, Tỉnh ủy đồng ý chủ trường trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Thứ hai, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được rà soát, điều chỉnh, tổ chức không gian phát triển hợp lý, khả thi, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư gian đoạn tiếp theo: Sau 13 năm triển khai, quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư giai đoạn hiện nay. Ngày 26/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đến năm 2040 tại Quyết định số 301/QĐ-TTg. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch cơ bản hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2021, Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2021.

Thứ ba, công tác thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, chuyển từ diện rộng sang điểm trọng tâm, ưu tiên các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng: Khu công nghiệp, VSIP, WHA, Hoàng Mai 1 để chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ thu hút các dự án đầu tư thứ cấp có quy mô lớn, chất lượng cao. Đến ngày 31/12/2019, Ban đã tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 24 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 5.413 tỷ đồng; Điều chỉnh tăng vốn 16 dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 8.876,2 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 14.289,2 tỷ đồng/KH 10000÷15.000 tỷ đồng, tăng 75,8% so với cùng kỳ.

Thứ tư, luôn nỗ lực đồng hành, thấu hiểu và tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp vượt qua các khó khăn trong đại dịch COVID-19: Hỗ trợ các Nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng về thủ tục nhập cảnh, cách ly theo quy định đối với 130 chuyên gia, lao động người nước ngoài vào làm việc tại 12 doanh nghiệp. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Năm 2020, có 128 doanh nghiệp hoạt động ổn định, nộp ngân sách 1.811 tỷ đồng (chiếm gần 12% tổng thu ngân sách tỉnh), tạo việc làm mới và ổn định cho gần 4.850 lao động (cao hơn tổng số lao động trong giai đoạn 2015-2019); thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng đó, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư hoàn thành, bảo đảm chất lượng; giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2020. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KKT Đông Nam, các KCN năm 2020 đạt gần 665 tỷ đồng (vốn NSNN 156 tỷ đồng; huy động từ các doanh nghiệp 509 tỷ đồng). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Cuối năm 2020, nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới, thuộc chuỗi cung ứng đã lựa chọn đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam.

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Năm 2021, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid - 19, Ban tập trung khắc phục các khó khăn để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX tỉnh đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới về kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản, chế biến, chế tạo, điện tử và công nghiệp hỗ trợ gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Cửa Lò, cảng Đông Hồi.

Với phương châm hành động: “Chủ động đồng hành, thành tâm thấu hiểu, tích cực hỗ trợ, giải quyết kịp thời, tuân thủ pháp luật, thấu tình đạt lý”, Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An luôn xác định các Nhà đầu tư, doanh nghiệp là nhân tố trung tâm để đồng hành và hỗ trợ tốt nhất, nhanh chóng biến các cơ hội đầu tư thành hiện thực, góp phần phát triển KKT Đông Nam, các KCN trên địa bàn tỉnh thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững, động lực tăng trưởng mới của Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ.

                                                                                    Ngô Công Mạnh 

                                                                             Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Kết quả nổi bật qua 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị ở Nghệ An

Kết quả nổi bật qua 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị ở Nghệ An


Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 13/3/2012 về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020

Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 13/3/2012 về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020


Kế quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Kế quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Kết quả thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021


Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới


Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 2020


Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững


Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu


Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội