Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, sau hơn 01 năm triển khai, công tác này ở Huyện ủy Thanh Chương đã đạt được những kết qủa đáng ghi nhận.

Để triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/HU ngày 23/11/2021 về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Cùng với đó ban hành các chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo thực hiện và tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt. Thông qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết đại hội XIII của Đảng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Trong năm 2022 huyện Thanh Chương cũng đã quan tâm việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. UBND huyện đã ban hành Công văn số 1765/UBND-TTr ngày 23/8/2022 về việc khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành trong khối nội chính tập trung về điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản bằng nhiều biện pháp trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được các cơ quan chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện có hiệu quả. Kết quả trong năm 2022, đã khởi tố, xét xử 01 vụ, 02 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” thu hồi cho ngân sách nhà nước 30.795.000 đồng .

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Huyện Thanh Chương đã đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới như sau: (1) Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (2) Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi bao che, dung túng trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn huyện. (3) Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời khi xẩy ra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. (4) Chỉ đạo HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Phát huy hiệu quả, vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh, sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nũng và có biện pháp bảo vệ người dân khi phản ánh, tố giác. (5) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng và thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo./.


                                                          Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 2/2023 ở huyện Quỳnh Lưu

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 2/2023 ở huyện Quỳnh Lưu


Một số kết quả trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Nghệ An tháng 02/2023

Một số kết quả trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Nghệ An tháng 02/2023


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực