Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 05 năm qua, Chi bộ Ban Nội chính đã xác định những nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học và làm theo Bác thấm sâu ý thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có hiệu quả, Chi bộ Ban Nội chính xác định tập trung thực hiện các nội dung đột phá, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cụ thể đó là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đổi mới phong cách, tác phong công tác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan nhằm làm chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Chi bộ ban Nội chính quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng với đó Chi bộ đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Ngoài việc thông tin, tổ chức và tham dự các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức, Chi bộ còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan bằng băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; mời và cử báo cáo viên truyền đạt tại đơn vị. Thông qua các hình thức nêu trên tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập. Bên cạnh đó, Chi bộ ban Nội chính cũng đã chú trọng vào tổ chức các sinh hoạt chuyên đề. Kết quả trong 05 năm (2016-2021) Chi bộ đã tổ chức được 10 cuộc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan như “ học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác”; “ nêu cao tính tự học”, “tự soi, tự sửa”, “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo”, “ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”... Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, chi bộ đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Chi Bộ Ban Nội chính biểu dương khen thưởng đảng viên xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị giai đoạn 2016-2021

 Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 05 năm qua cũng đã được Chi bộ Ban đưa vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Chi bộ, của cơ quan và đã tạo được phong trào hành động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên với phương châm “ bản lĩnh, tinh thông, sâu sát, kịp thời”. Trên cơ sở đó, cấp uỷ cùng lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm của cơ quan, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần tham mưu kịp thời, chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, về đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, Chi bộ đã triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết các nội dung "làm theo" Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký nội dung "làm theo" và cam kết tu dưỡng rèn luyện đối với từng đảng viên. Cuối năm Chi bộ tổ chức nhận xét đánh giá những nội dung đã đăng ký và xem đây là một trong những tiêu chí xếp loại hàng năm của đảng viên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhận thức điều đó, trong 05 năm qua, Chi bộ đã xây dựng được 01 tập thể điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 đảng viên được Đảng ủy Khối tôn vinh, biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969-9/2019) và trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Có 08 đảng viên được Chi bộ biểu dương, tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ thực tiễn ở chi bộ cho thấy việc nhân rộng điển hình, mô hình tốt, cách làm hay nói riêng đã đem lại hiệu quả thiết thực, tránh được “bệnh” hình thức, “bệnh thành tích”.

 Có thể nói, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ,  đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh


Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021

Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021


Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa


Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra


Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế


Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021


Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng


Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới


Nơi ý Đảng sáng soi

Nơi ý Đảng sáng soi


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu