Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 22 đến 23-7-2020 tại Hội trường Nhà khách Nghệ An. Về dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức được triệu tập, bao gồm 22 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối (Khóa XIX) là đại biểu đương nhiên và 228 đại biểu được bầu từ Đại hội của 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Trong đó đại biểu nữ: 66 đại biểu, chiếm 26,4%; đại biểu dân tộc thiểu số 04 đại biểu, chiếm 1,6%; 03 đại biểu trên 60 tuổi chiếm 1,2 %; 47 đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 18,,8%; 17 đại biểu trình độ tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 6,8%. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tinh, các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và đại diện Đảng bộ Thành phố Vinh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng bộ Biên phòng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Đảng bô Đại học Vinh, Đảng bộ Đại học Y Khoa Vinh và các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối qua các thời kỳ. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu khẳng định những kết quả đạt được, lưu ý những tồn tại, hạn chế và định hướng hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Qua 2 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo chương trình Đại hội đề ra.

 Đại hội tiến hành tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần và trách nhiệm, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, yếu kém, nguyên nhân những 2 ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đang còn những hạn chế về khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, xây dựng đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan cấp tỉnh... nhưng với sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, toàn thể đảng viên đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tạo sự chuyển biến quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Năng lực, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được đổi mới, xác định và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá, chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, ở cơ sở; sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng khẳng định vị thế, 05 năm liên tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu”.

Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 5 năm nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định mục tiêu chủ yếu đó là: “Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An”. Đồng thời đã biểu quyết và nhất trí cao những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020- 2025 phải tập trung phấn đấu thực hiện đạt được, cụ thể: (1). Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay trong năm 2020. (2). Đến cuối nhiệm kỳ, trên 90% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng internet (trừ văn bản, hồ sơ mật); trên 20% hồ sơ, 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng với kết quả giải quyết thủ 3 tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; 100% các cơ quan cấp tỉnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn, đoàn kết nội bộ. (3). Phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% bí thư cấp uỷ, báo cáo viên các cấp có khả năng trực tiếp quán triệt nghị quyết của Đảng; mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất một mô hình, điển hình cam kết và thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận diện và khắc phục các biểu hiện suy thoái trong nội bộ, thực hiện trách nhiệm nêu gương, công tác “Dân vận khéo” và điểm sáng thực hiện dân chủ cơ sở. (4). Mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất một mô hình chi bộ 5 tốt, các chi bộ xây dựng ít nhất một điển hình đảng viên 5 tốt; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 100% cấp uỷ viên cơ sở và bí thư chi bộ; kết nạp ít nhất 500 đảng viên; 100% cấp uỷ viên đảng bộ cơ sở dự sinh hoạt chi bộ được phân công theo dõi; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú. (5). Có 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp xây dựng và kiểm tra hoàn thành chương trình đề ra; phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. (6). Hàng năm, Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. (7). Đến năm 2025, có 100% cán bộ, công chức, viên chức được sát hạch chuyên môn và đạt chuẩn theo quy định về vị trí việc làm; 100% cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. (8). Phấn đấu 100% tổ chức chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có ít nhất 5 cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa. (9). Tất cả các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ không dùng tài liệu giấy. Hồ sơ dữ liệu đảng viên được số hoá. Đại hội xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm là: (1). Đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa các cấp ủy đảng với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. (2). Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nhận diện và khắc phục những hạn chế, yếu kém, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 4 cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. (3). Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng và quản lý, giám sát đảng viên; tiếp tục sắp xếp đồng bộ, tinh gọn các tổ chức cơ sở đảng, chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội, tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. (4). Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công kiểm tra dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ cơ sở chức đảng, người đứng đầu các cấp uỷ; kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. (5). Quyết liệt lãnh đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; chăm lo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; xây dựng văn hoá công sở. Đại hội xác định 3 khâu đột phá (1). Thống nhất, nâng cao nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị, quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan cấp tỉnh; xây dựng và thực hiện hệ thống quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. (2). Phát huy trách nhiệm nêu gương nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng. Các cấp uỷ đảng, người đứng đầu các tổ chức phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc, sâu sát trong chỉ đạo; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng thủ tục gọn hơn, thời gian nhanh hơn, chi phí ít hơn; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhất trong thực hiện nhiệm vụ của cơ sở và cán bộ, đảng viên. (3). Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nhất là chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ; hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

 Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 24 đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín vào Ban chấp hành Đảng bộ đảm bảo được tính liên tục, kế thừa và phát triển để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Nam Đình – UVBTV Tỉnh ủy được Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục bầu làm Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Hoàng Văn Nhiên, đồng chí Chu Bá Long được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; BCH bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 05 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng quy định.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 28 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết, là những đồng chí tiêu biểu, trí tuệ sẽ đại diện cho Đảng bộ Khối, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp có ý nghĩa hết sức quan trọng, là kết quả của sự đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, thể hiện ý chí và niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ. Thành công của Đại hội, còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn của cấp, các ngành, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

                 Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                     Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu


Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)


Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020


Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)


Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020
Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An