Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 2/2023 ở huyện Quỳnh Lưu

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng tỉnh, trong tháng 2/2023, huyện Quỳnh Lưu đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, huyện Quỳnh Lưu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và tổ chức lồng ghép trong các hội nghị các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch 136-KH/HU ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã triển khai 03 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 03 địa phương, đơn vị về: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong  quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 136- KH/HU ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 11/7/2019 của  Ban Thường vụ huyện ủy về việc” tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và đầu tư cơ bản trên địa bàn” và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã triển khai 02 đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại 02 Đảng ủy xã.

Cũng trong tháng 02/2023, UBND huyện Quỳnh Lưu đã triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đó là: Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc chấp hành các Luật: Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ của các cán bộ, công chức trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, địa chính- xây dựng; nông nghiệp- môi trường.

Về kết quả xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát: đã thi hành kỷ luật đảng đối với 02 đảng viên với hình thức khiển trách. Chỉ đạo kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm theo các kết luận thanh tra.

Trong tháng 2/2023: Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng: trong tháng 02/2023, huyện Quỳnh Lưu đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính nhà nước; tăng cường công tác quản lý ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy kết quả tháng 2, huyện Quỳnh Lưu đã đề ra 03 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực để triển khai trong thời gian tới đó là: (1) Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ. (2) Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của ngành trong công tác phát hiện. xử lý tham nhũng, tiêu cực; thu hồi tài sản tham nhũng. (3) Tăng cường phối hợp giữa các ngành liên quan trong phát hiện, xử lý các sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Chủ động, tích cực trong điều tra, truy tố, xét xử thi hành các vụ án tham nhũng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, kết luận xử lý để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng. Phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của các cơ quan chống tham nhũng.

                                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa


Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030

Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030


Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh


Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023


Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu