Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

06 tháng đầu năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan trong khối nội chính, các ngành chức năng trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã chủ động tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Hội nghị giao ban công tác nội chính 06 tháng đầu năm 2022 ở Thái Hòa

Trên lĩnh vực nội chính: 06 tháng đầu năm nay, cấp ủy, chính quyền thị xã Thái Hòa đã ban hành 24 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo về công tác nội chính và lãnh đạo, chỉ đạo các ngành trong khối nội chính quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản của các ngành, các cấp, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính. Thường trực Thị ủy duy trì nghiêm túc chế độ giao ban khối nội chính hàng tháng, qua đó đánh giá kết quả và tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nên 06 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã điều tra, làm rõ 8/8 vụ xâm phạm TTXH xảy ra và 01 vụ xảy ra ngoài địa bàn làm rõ thông qua biện pháp nghiệp vụ, đạt tỷ lệ 100%, bắt, xử lý 08 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản trị giá 301.100.000 đồng. Ngoài ra, phối hợp với Công an các đơn vị trong và ngoài tỉnh bắt 01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; 01 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng kinh tế mua bán pin năng lượng mặt trời và trốn thuế. Phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 127 đối tượng đánh bạc, thu 282.061.000 đồng và các tang vật có liên quan; 29 vụ, 35 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã triển khai và ban hành kết luận 06 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm là 463.280.144 đồng, trong đó: Xử lý về kinh tế: thu hồi về ngân sách nhà nước 322.826.121 đồng. Kiến nghị khác: giảm trừ quyết toán 140.454.023 đồng. Xử lý khác: rút kinh nghiệm đối với 05 tổ chức, 15 cánh nhân; Kiến nghị có hình thức xử lý phù hợp đối với 01 tổ chức, 03 cá nhân.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại đơn và thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư trên địa bàn thị xã trong thời gian qua được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm 2022, người đứng đầu cấp ủy trên địa bàn thị xã đã tiếp 56 lượt công dân và kịp thời chỉ đạo xử lý, tăng cường tổ chức đối thoại, hoà giải cơ sở. Do đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai đã được tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế đơn thư vượt cấp...

Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: 06 tháng đầu năm 2022, Thị ủy, UBND Thị xã  Thái Hòa đã ban hành 16 văn bản và lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thông qua việc giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, Đảng viên, nhân dân trên địa bàn kịp thời, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về vệc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và các văn bản có liên quan về kê khai tài sản thu nhập. Gắn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, địa phương và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã phát huy vai trò của xã hội và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; cải cách hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập...Vì vậy tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng tích cực; góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

                                       Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022