Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (gọi tắt là Chỉ thị số 33), 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; xác định việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập là một trong giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Nghệ An.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW cũng như các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tập trung tuyên truyền trên 150 tin, bài phóng sự và 05 chuyên đề trong chương trình Nội chính - phòng chống tham nhũng, 5 phóng sự trong chương trình Hộp thư truyền hình với các nội dung liên quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 643 hội nghị và lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đó lồng ghép đưa các nội dung phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản với 38.215 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Các cấp ủy đảng, chính quyền hai cấp ban hành 469 văn bản, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập: Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 14.527 lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức kê khai với tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập là: 214.259 lượt người; Số người đã thực hiện kê khai: 213.807 (đạt 99,8%); Số người chậm thực hiện kê khai: 452 (chiếm 0,21%); Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết: 121.447 bản; Số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị: 91.417 bản; Số bản kê khai chưa được công khai: 943 bản. Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đã được cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát: Từ năm 2014 đến nay, cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp tỉnh thực hiện 249/257 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 231 đơn vị, đã ban hành 247 kết luận; cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp sở, ban, ngành đã thực hiện 73/83 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 74 đơn vị, đã ban hành 73 kết luận; cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp huyện đã thực hiện 482/485 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 507 cơ quan, đơn vị đã ban hành 469 kết luận về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản đã kịp thời phát hiện, xử lý 11 tổ chức, đơn vị có vi phạm, thiếu sót trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức kê khai, công khai, quản lý, lưu trữ, khai thác các bản kê khai; tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận và công khai kết luận xác minh liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập....

Sau 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo nghiêm túc, rõ ràng đúng đối tượng, thời hạn và thực hiện công khai bản kê khai theo quy định.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội giao ban khối Nội chính tháng 2/2023