Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 11/8/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Cụ thể:

Ngày 23/7 và 24/7/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An: Chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào; thăm gia đình chính sách; khảo sát một số dự án trọng điểm trên địa bàn và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng tham dự có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số kiến nghị của tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan; phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; là vùng đất "Địa linh, nhân kiệt" có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng, gắn liền với tên tuổi nhiều nhà cách mạng tiền bối, danh nhân, chí sỹ yêu nước, có truyền thống hiếu học, cần cù, đoàn kết, có một số tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,2%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng 35% kế hoạch; xuất khẩu đạt 2,43 tỷ USD, tăng 60,77% so với năm 2020 (mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,44% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định với mức tăng trưởng đạt 4,14%; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá và đạt 11,65%; dịch vụ phục hồi, tăng trưởng đạt 9,22%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 10.000 tỷ đồng, bằng 69,1% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực.

Nghệ An là một trong những tỉnh tiêu biểu của cả nước có phương pháp, cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông có nhiều tiến bộ. Công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đảm bảo; chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế như: Thu hút đầu tư tuy có đổi mới nhưng chưa tạo được đột phá, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề cần phải đề cao cảnh giác, nắm chắc tình hình và xử lý phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng thách thức, khó khăn nhiều hơn, tác động không nhỏ tới đất nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và chủ động tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ. Tỉnh chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện thật tốt 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát lại những việc cần làm và khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Kế thừa những thành quả đạt được qua các thời kỳ, tiếp tục phát huy nguồn lực từ truyền thống lịch sử, văn hóa, con người cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc, vị trí, vai trò, lợi thế hiếm có của Nghệ An trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Tiếp tục đào sâu suy nghĩ, thúc đẩy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, có cơ chế huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là phương thức hợp tác công tư, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

3. Cùng với cả nước phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống suy thoái kinh tế, bảo đảm 5 cân đối lớn; phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa công tác quy hoạch, giải ngân đầu tư công; tổ chức triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

4. Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đất đai, kinh tế tập thể, nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đột phá về hạ tầng giao thông có các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò, tuyến đường bộ cao tốc nối thị xã Cửa Lò - thành phố Vinh đi huyện Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư 03 dự án trong năm 2022; sớm kết nối các công trình giao thông này với hệ thống hạ tầng khác để Nghệ An phát triển.

5. Tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 căn cơ, bài bản, có giải pháp đột phá chiến lược, khơi thông các điểm nghẽn phát triển với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát huy tiềm năng, lợi thế và hóa giải những khó khăn, bất cập, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng và hoàn thiện công tác lập, thẩm định quy hoạch tỉnh Nghệ An trong quý III năm 2022. Tập trung thực hiện sớm quy hoạch mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh để có định hướng phát triển bền vững, lâu dài.

6. Nâng cao chất lượng và phát huy tối đa nguồn nhân lực; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn; phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; nghiên cứu, tổ chức các hoạt động văn hóa có sức hút, sức lan tỏa mạnh mẽ như Ngày hội Làng Sen, Liên hoan Dân ca ví, giặm.

7. Phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động phòng thủ. Giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo; tăng cường công tác tôn giáo, dân tộc. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về quy hoạch, đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp, cung cấp số liệu liên quan tới dự báo công suất, quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh để Bộ Giao thông Vận tải rà soát, xem xét thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch (nếu phù hợp) theo đúng trình tự, thủ tục và quy định trong quá trình lập, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Về kiến nghị phương án đầu tư các công trình phụ trợ Cảng hàng không quốc tế Vinh theo phương thức đối tác công tư (PPP):

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đề xuất phương án đầu tư cụ thể, gửi Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò:

Giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, rà soát tổng thể quy hoạch mặt bằng công năng khu vực cảng; trên cơ sở đó, hướng dẫn tỉnh Nghệ An hoàn thiện thủ tục và thực hiện dự án theo đúng quy định; ưu tiên các phương án huy động nguồn lực đầu tư từ phương thức đối tác công tư, xã hội hóa…

3. Về việc đầu tư tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn:

a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An là cơ quan có thẩm quyền lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong đó tính đến phương án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trình duyệt theo đúng quy định.

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nghiên cứu phương án hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để giải phóng mặt bằng khi có điều kiện về nguồn vốn và hỗ trợ địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, thực hiện đầu tư theo quy định.

4. Về đề nghị cho phép mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II:

a) Về việc lập đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định hiện hành và nhu cầu thực tế của tỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

b) Về việc xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định các dự án theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2022.

5. Về vốn đầu tư tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các cơ quan liên quan và phía Bạn, làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để vận động tài trợ vốn cho dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Nghệ An:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẩn trương rà soát hồ sơ, cập nhập số liệu để làm rõ số kinh phí cần hỗ trợ; trên cơ sở đó, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Dự án):

a) Về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn 1:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền và nhu cầu thực tế cần xử lý đối với các dự án tương tự, thống nhất phương án phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền (chậm nhất trong tháng 8 năm 2022).

b) Về chủ trương đầu tư Dự án giai đoạn 2:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các bộ, cơ quan liên quan cập nhập số liệu, rà soát kỹ quy mô và hiệu quả kinh tế của Dự án; trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất trong tháng 8 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện, đồng thời theo dõi đôn đốc và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả.

 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy trí tuệ, thảo luận kỹ lưỡng các nội dung trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Phát huy trí tuệ, thảo luận kỹ lưỡng các nội dung trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII


Sớm hoàn thành mục tiêu đưa Thành phố Vinh phát triển nhanh, đột phá, trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ

Sớm hoàn thành mục tiêu đưa Thành phố Vinh phát triển nhanh, đột phá, trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ


Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39


“Nỗ lực cao, trách nhiệm lớn" đóng góp xứng đáng vào hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh

“Nỗ lực cao, trách nhiệm lớn" đóng góp xứng đáng vào hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh


Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam


Ban Bí thư ban hành chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ban Bí thư ban hành chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029


Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ


Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Bộ Chính trị kết luận về định hướng phát triển giao thông đường sắt

Bộ Chính trị kết luận về định hướng phát triển giao thông đường sắt


Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã


Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Quý Mão 2023

Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Quý Mão 2023


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn


Thủ tướng Chính phủ ra Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Thủ tướng Chính phủ ra Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023


Quyết định sát, đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023

Quyết định sát, đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023