Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An

Sáng 10/8, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên của Tiểu ban Văn kiện.

Cuộc họp nhằm thảo luận dự thảo lần thứ 4 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ 2 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; dự thảo lần thứ nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến qua nhiều kênh và nhận được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, sâu sắc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tổ biên tập trình lại xin ý kiến vào một số nội dung liên quan đến phương châm chỉ đạo, chủ đề Đại hội; một số nội dung điều chỉnh, bổ sung về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;...một số nội dung về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới liên quan đến định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; các đột phá phát triển.Tổ biên tập đề xuất lựa chọn 10 chương trình trọng điểm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành Khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, là động lực tặng trưởng kinh tế của tỉnh; Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và những năm tiếp theo;… để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII cũng đang được tiến hành theo quy trình. Căn cứ dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 4, Tổ biên tập đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng đang được xây dựng.

Tại cuộc làm việc, ý kiến các thành viên Tiểu ban Văn kiện thảo luận về các nội dụng liên quan đến các dự thảo văn kiện, trong đó có việc đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần thể hiện được đạt, vượt hay không đạt.Ba mũi đột phá phát triển nhiệm kỳ mới được xác định là về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng; tuy nhiên, đối với đột phá về thể chế mà cốt lõi là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính cần đưa thêm yếu tố “kỷ cương” để nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện; đột phá về nguồn nhân lực cần phát huy được nhân lực người Nghệ An trong và ngoài tỉnh; đối với đột phá về hạ tầng, không nên xác định nhiều mà nên đưa vào dự án trọng điểm; đồng thời quan tâm đến hạ tầng thủy lợi, hạ tầng năng lượng. Bên cạnh đó, việc xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm phải sàng lọc kỹ, tránh ban hành nhiều nhưng không thực hiện được do thiếu nguồn lực. Việc phát triển của thành phố Vinh cũng phải xác định là một nhiệm vụ trọng tâm.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để nghị Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phải đảm bảo được sự liên thông, gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết; có kết cấu cho phù hợp, thể hiện được trọng tâm, trọng điểm. Mặt khác, cần rà soát lại các đề án, chương trình của nhiệm kỳ 2015 - 2020 xem nội dung nào có thể tiếp tục thực hiện, nội dung nào cần ban hành mới. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cần lưu ý bổ sung thêm mảng an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm nên trình bày gọn, tránh liệt kê, dài dòng; bổ sung thêm việc thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; bổ sung thêm công tác kiểm tra, giám sát; thể hiện xác đáng hơn vấn đề nêu gương.

Trần Thị Thanh Mơ  

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”