Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

Thực hiện quyết tâm tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, sáng 11/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Thái Thanh Quý đã họp phiên đầu tiên công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; đóng góp ý kiến hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và kế hoạch công tác năm 2023.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Ban Chỉ đao; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Thường trực; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Ban Chỉ đạo các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ.

Theo kế hoạch công tác năm 2023, Ban Chỉ đạo có 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền. 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Nếu tập trung chỉ đạo và xác định được rõ nội dung chỉ đạo thì công tác cải cách hành chính sẽ có chuyển biến, hiệu quả nhanh. Trên cơ sở kế hoạch năm, để thực hiện được cần xác định điểm cụ thể, giao nhiệm vụ chi tiết kế hoạch cho các ngành, địa phương. Bản thân từng thành viên được phân công cũng cần có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chọn một số vụ việc trong từng năm để Ban Chỉ đạo chỉ đạo trực tiếp nhằm tạo sự đột phá.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ cải cách hành chính tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu các thành viên khi được phân công nhiệm vụ cần có kế hoạch thực hiện, cuối năm báo cáo Ban Chỉ đạo. Về kế hoạch năm, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị phối hợp VCCI để đánh giá các chỉ số sở, ngành, huyện, thị. Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cũng quyết định sẽ tổ chức đường dây nóng do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp và nếu có phản ánh cần kịp thời tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin. Năm 2023 bên cạnh tập trung cho thông tin, tuyên truyền cần chú trọng tăng cường kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất, kiểm tra các nội dung được người dân và doanh nghiệp phản ánh. Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cũng đề nghị năm 2023 sẽ tổ chức kiểm tra ở các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, VP UBND tỉnh cùng một số huyện, thị xã.

 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Án tham nhũng tăng hơn 2 lần, 31 cán bộ Trung ương quản lý bị xử lý hình sự

Án tham nhũng tăng hơn 2 lần, 31 cán bộ Trung ương quản lý bị xử lý hình sự


Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện  Quyết định số 218-QĐ/TW làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An


Thường trực Ban Bí thư giao ban 6 tháng đầu năm với Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ cả nước

Thường trực Ban Bí thư giao ban 6 tháng đầu năm với Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ cả nước


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển tỉnh Nghệ An

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển tỉnh Nghệ An


Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp


Khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

Khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng


Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Uỷ viên dự khuyết BCH TW khoá XIII làm việc với BTV Tỉnh uỷ Nghệ An

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Uỷ viên dự khuyết BCH TW khoá XIII làm việc với BTV Tỉnh uỷ Nghệ An


Đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khoá XIII

Đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khoá XIII


Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1


Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI