Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội thảo “Xô viết Nghệ Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”

Chiều 6/9, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Tỉnh ủy 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Xô viết Nghệ Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.
Kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-2020), để làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của phong trào đối với Cách mạng Việt Nam; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; khơi dậy và phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì hội thảo.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành mốc son chói lọi, mở đầu cho lịch sử hào hùng, oanh liệt của cách mạng Việt Nam; Đánh dấu việc Đảng ta – một Đảng cách mạng dù còn rất non trẻ, lần đầu tiên đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết và huy động quần chúng nhân dân; là minh chứng hùng hồn về sự thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Trên cơ sở đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ 4 nội dung cơ bản. Đó là: khẳng định và làm sâu sắc hơn thành quả, ý nghĩa to lớn của phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, xứng đáng là đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Phong trào đấu tranh cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh cũng đã chứng minh: cách mạng phải là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người làm nên lịch sử. Không có sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được. Đó cũng là truyền thống ngàn năm của dân tộc ta về dân là gốc.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý điều hành hội thảo.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An điều hành hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An trình bày tham luận tại hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo cũng đã khẳng định những bài học kinh nghiệm sâu sắc của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam: luôn phải đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, mang lại quyền lợi cho đông đảo quần chúng nhân dân; Cùng với những bài học thành công, phong trào cách mạng 1930-1931, Xô viết Nghệ Tĩnh cũng để lại những bài học sâu sắc về đề phòng và khắc phục tư tưởng tả khuynh trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đường hướng cách mạng; Âm hưởng và hào khí của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh sẽ tiếp tục trở thành nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công khát vọng phát triển, đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Đồng thời, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu xây dựng 2 tỉnh quê hương Xô viết Nghệ An – Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp./.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An  

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”