Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Sáng ngày 16/01, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” kết nối tới 68 điểm cầu trên cả nước.

Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Thực tiễn 90 năm qua, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng ta. Hội thảo góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Khẳng định mạnh mẽ tính tất yếu khách quan của sự ra đời của Đảng, phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành, bản lĩnh của Đảng trong 90 năm qua. Đánh giá phân tích năng lực lãnh đạo của Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Kiên định mục tiêu cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Báo cáo đề dẫn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị: Hội thảo phải làm rõ những chặng đường vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua, khẳng định sự trưởng thành về trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của Đảng, tạo nên nhiều kỳ tích của dân tộc Việt Nam. Hội thảo làm sáng tỏ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và con người. Hội thảo cũng nhằm làm rõ những thành tựu của Đảng trong lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; tầm nhìn và sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới.

Tham luận tại Hội thảo đề cập nhiều nội dung như: Một số vấn đề lý luận cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam; Cao Bằng - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, khởi nguồn mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Đảng lãnh đạo xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất…

Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, là Đảng chân chính và cách mạng. Hội thảo làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng về đạo đức trở thành nhiệm vụ quan trọng, đặt ngang hàng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đề xuất những giải pháp để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Phải làm tốt công tác nhân sự ngay từ đại hội đảng bộ các cấp

Phải làm tốt công tác nhân sự ngay từ đại hội đảng bộ các cấp


Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An


Lễ công bố quyết định điều động, phân công Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Lễ công bố quyết định điều động, phân công Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 02/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 02/2020


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở


Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin


Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025