Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội thảo: Cán bộ tuyên giáo và giảng viên giảng dạy, giáo dục LLCT tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 04/11, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An".

Chủ trì có các đồng chí PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I và Trường Chính trị Nghệ An; cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn và 11 ý kiến tham luận tại Hội thảo đều khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và giảng dạy lý luận chính trị là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng quyết định trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Hội thảo cũng vạch rõ những âm mưu, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền, phổ biến, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch; âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; thực tiễn công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua và một số bài học kinh nghiệm trong công tác này.

Để tiếp tục chủ động, tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động tuyên giáo và giảng dạy, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, Hội thảo đã tập trung làm rõ những yêu cầu đặt ra và phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhà báo và giảng viên lý luận chính trị cũng như đổi mới tổ chức giảng dạy lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của cán bộ tuyên giáo phải có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phải có “tâm” và “tầm”, say mê, tâm huyết, có kỹ năng nói, viết tốt... Đối với đội ngũ giảng viên ngoài trình độ lý luận chính trị vững vàng cần có kiến thức thực tiễn phong phú, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ nhiều thông tin và kinh nghiệm quý cũng như đặt ra một số vấn đề băn khoăn mà cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần quan tâm. Đồng chí cho rằng, muốn công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc có hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngoài lực lượng chuyên trách thì cần tập hợp, thu hút, xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên có cùng lý tưởng, chí hướng trong xã hội ủng hộ. Cần chú trọng phương pháp tuyên truyền gắn với vận động, thuyết phục, bởi mỗi người đều có mặt tốt, mặt chưa tốt, có lúc tốt, lúc chưa tốt, hoặc có những nhận thức, suy nghĩ nhất thời, chưa đúng; đồng thời, tiếp cận vấn đề để tuyên truyền, đấu tranh phải hết sức biện chứng.

Đồng chí nêu lên trăn trở hiện nay: Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng xã hội chưa cao và chưa hiệu quả, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong quá trình sinh hoạt cần định hướng, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện trách nhiệm bảo vệ đường lối của Đảng, đấu tranh chống các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời, định kỳ cần đưa nội dung này vào đánh giá, kiểm điểm tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trong đó, lực lượng tuyên giáo và giảng viên trong hệ thống các trường chính trị có vai trò, vị trí nòng cốt. Vì vậy, yêu cầu đối với những người làm công tác tuyên giáo cần phải tuyên truyền theo phương châm chủ động, “thông tin đi trước mở đường”, nâng cao chất lượng dự báo và chuẩn bị hệ thống luận cứ khoa học vững chắc để kết hợp giữa xây và chống, vừa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị là nhận diện, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Qua quá trình giảng dạy giúp học viên có tri thức, luận cứ khoa học và kinh nghiệm để có đủ năng lực nhận diện, đấu tranh với các giọng điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, mang tính sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và giảng dạy lý luận chính trị là lực lượng nòng cốt để tham mưu, triển khai.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh


Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2023

Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2023


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác trong năm 2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác trong năm 2023


Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2023

Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2023


Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự hội nghị kiểm điểm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2022

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự hội nghị kiểm điểm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2022


Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”


Ban Tuyên giáo Trung tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban Tuyên giáo Trung tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An


Hội nghị giao ban báo chí tháng 12

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12


Nghệ An thực hiện khảo sát trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng

Nghệ An thực hiện khảo sát trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII


Giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (cụm 2)

Giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (cụm 2)