Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội Nông dân Nghệ An: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ qua, dù nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài, mưa lũ lịch sử xảy ra liên tục... nhưng với quyết tâm, nỗ lực lớn của cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong toàn tỉnh đã cơ bản thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa IX đề ra.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới thiết thực, sâu sát, hướng mạnh về cơ sở

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân với phương châm đa dạng, hấp dẫn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tuyên truyền gắn với hướng dẫn, tổ chức hoạt động cụ thể tránh tuyên truyền suông; phát huy có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền đa dạng như thông qua hệ thống truyền thanh, các hoạt động thực tiễn, các phong trào thi đua, sinh hoạt CLB, chi hội... Ngoài các buổi tuyên truyền trực tiếp, Ban Thường vụ Tỉnh hội còn phát hành và sử dụng các loại tài liệu, tờ rơi, báo, tạp chí của Hội như: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí nông thôn mới, bản tin Tiếng nói nhà nông, Cổng thông tin điện tử và trang mạng xã hội của Hội Nông dân tỉnh có hiệu quả. Trong nửa nhiệm kỳ đã cấp phát 159.200 cuốn bản tin Tiếng nói nhà nông, hàng nghìn tin bài trên cổng TTĐT và trang mạng xã hội Hội Nông dân tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở;  kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nông dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp, từng bước giải quyết những nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân. Kết quả nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong huyện đã tổ chức được 58.898 buổi cho 3.879.980 lượt hội viên tham gia.

Chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của hội viên nông dân

Với phương châm các hoạt động của hội phải thực chất, hiệu quả, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 26.584 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 501.153 hội viên sinh hoạt tại 3.600 chi hội, tỷ lệ tập hợp hội viên so với hộ nông dân đạt 78,47.%.

Các cấp hội tập trung chăm lo xây dựng nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động bằng nhiều hình thức như: đẩy mạnh các họat động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tham gia đảm nhận các công trình để lao động gây quỹ tại địa phương, hội viên đóng, có 97% cấp cơ sở và chi hội có quỹ hoạt động. Tính đến 30/6/2021, toàn tỉnh đã thành lập được 19 chi hội nông dân nghề nghiệp, 355 tổ hội nông dân nghề nghiệp, xây dựng được 127 tổ hợp tác với 1.581 thành viên tham gia; vận động, hướng dẫn thành lập được 31 hợp tác xã với 3.257 thành viên tham gia.

Trong 2 năm qua, các cấp hội đã mở được 185 lớp cho 21.009 lượt người tham gia tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ các cấp. Qua đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ hội các cấp từng bước được nâng lên, ngày càng được trẻ hoá đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm. Tính đến ngày 15/6/2021 nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là 75.550 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình ủy thác các nguồn vốn vay, dư nợ đến nay đạt 2.798 tỷ đồng cho gần 70 nghìn hộ vay vốn; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT với dư nợ 604 tỷ đồng cho 6.057 hộ hội viên vay; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Nghệ An (LienVietPostBank) 33 tỷ đồng cho 681 hội viên nông dân vay.

Các cấp hội phối hợp tổ chức mở 682 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 22.512 lao động nông thôn; trong đó, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh trực tiếp mở 126 lớp đào tạo nghề cho 4.298 học viên, có trên 78% học viên sau học nghề đã tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm mới. Xây dựng được 1.036 mô hình kinh tế phát triển có hiệu quả.

Tổ chức Hội phối hợp với các công ty, doanh nghiệp có uy tín tạo điều kiện cho trên 1 triệu lượt hội viên nông dân vay hơn 42.500 tấn phân bón các loại, 155 tấn thức ăn chăn nuôi, 120 nghìn con giống, hàng chục tấn giống cây trồng, giá trị vay đạt gần 500 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi.

Hàng năm các cấp hội đã tuyên truyền vận động được 60% hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ nông dân SXKD giỏi, trong đó số hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 50%. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm giúp đỡ cho trên 150.155 lao động có việc làm; giúp đỡ có hiệu quả 88.089 lượt hộ khó khăn về vốn, vật tư kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh.

Vận động, hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tỉnh hội đã chủ động liên kết, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân về vốn, về vật tư phân bón, về con giống, cây giống, tổ chức tập huấn KHKT, tổ chức tham quan học hỏi các mô hình trong và ngoài tỉnh... Chỉ đạo phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ nông dân SXKDG tham gia các chương trình về sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất sản phẩm sạch đạt các tiêu chuẩn VietGap, OCOP.... Các cấp hội phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn các cấp hội xây dựng được 1.036 mô hình kinh tế phát triển có hiệu quả, tăng so với đầu nhiệm kỳ. Sự tham gia tích cực của tổ chức hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An 16/21 huyện có 115 sản phẩm sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao trở lên,: trong đó có 89 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 26 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Đề án “Hội Nông dân tham gia phát triển tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2023”. Các cấp hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hàng năm giao chỉ tiêu hướng dẫn, hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, HTX, mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Sau 2 năm thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã xây dựng được được 127 tổ hợp tác với 1.581 thành viên tham gia; vận động, hướng dẫn thành lập được 31 hợp tác xã với 3.257 thành viên tham gia.

Phong trào, nông dân trực tiếp tham gia đóng góp, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, tham gia hiến đất mở đường, góp tiền, ngày công lao động để thực hiện các tiêu chí NTM tại cơ sở đạt nhiều kết quả quan trọng. Tính từ năm 2019 đến nay các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền vận động nông dân đóng góp được 1.641.832 triệu đồng; làm mới, sửa chữa được 1.364,75 km đường giao thông nông thôn, 1.176,9 km kênh mương các loại, cải tạo nâng cấp hàng trăm công trình thuỷ lợi như bờ bao, cống, trạm bơm phục vụ tưới tiêu.

Một số nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực mà Ban Thường vụ Tỉnh hội đã xác định như: Chỉ đạo phong trào xây dựng “vườn mẫu nông dân, vườn chuẩn nông thôn mới”, phong trào “xây dựng hàng cây, vườn cây nông dân ơn Bác”. Đến nay đã xây dựng được 824 hàng cây nông dân ơn Bác với tổng chiều dài 240.203m và 26 vườn cây với diện tích là 31.060m2, số lượng cây đã được trồng là 45.196 cây; 103 vườn chuẩn nông thôn mới và 785 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới.

Để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và các định hướng mới của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XIX, công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bám sát mục tiêu chung về các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội; Ban Chấp hành tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, tổ chức kiểm tra đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, chất lượng hội viên; mở rộng hình thức đoàn kết tập hợp nông dân. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu phong trào nông dân trong giai đoạn phát triển mới, tạo tiền đề thành lập các tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Hội; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, kịp thời khen thưởng đối với cơ sở, chi hội, những nơi khó khăn, người trực tiếp lao động, hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đậu Thị Huyền Trang 

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Phụ nữ Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững


Các địa phương vui Ngày hội Đại đoàn kết

Các địa phương vui Ngày hội Đại đoàn kết


Nghệ An: Lễ Tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021

Nghệ An: Lễ Tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021


Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Nghệ An: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học

Nghệ An: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học


Nghệ An: Vui Tết trung thu đặc biệt

Nghệ An: Vui Tết trung thu đặc biệt


Tuổi trẻ Nghệ An tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Tuổi trẻ Nghệ An tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam


Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Nghệ An: Trao tặng 400 túi quà an sinh - san sẻ yêu thương với người dân và sinh viên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nghệ An: Trao tặng 400 túi quà an sinh - san sẻ yêu thương với người dân và sinh viên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19


Nghệ An: Đa dạng hóa các hình thức hoạt động hè cho thiếu nhi

Nghệ An: Đa dạng hóa các hình thức hoạt động hè cho thiếu nhi


Nghệ An: Chiến sỹ Kỳ nghỉ hồng đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

Nghệ An: Chiến sỹ Kỳ nghỉ hồng đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch


Nghệ An: Nhiều kết quả nổi bật trong đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Nghệ An: Nhiều kết quả nổi bật trong đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021


Nông dân Nghệ An xây dựng mối liên kết trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thông qua các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp

Nông dân Nghệ An xây dựng mối liên kết trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thông qua các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp


Tổng số hàng hóa nhân dân Nghệ An đã quyên góp ủng hộ thành phố mang tên Bác

Tổng số hàng hóa nhân dân Nghệ An đã quyên góp ủng hộ thành phố mang tên Bác


Hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh