Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020

Sáng 9/01/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, nhìn lại kết quả công tác trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đảng, các bộ, ngành liên quan.

Tại điểm cầu Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đã đề ra và thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Điểm nổi bật, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung xây dựng, hoàn thành 9 đề án lớn và phối hợp, nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án quan trọng khác; qua đó, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy địa phương ban hành 2.582 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt về tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Ngành Nội chính phối hợp, tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (Ban Nội chính Trung ương phối hợp tham mưu, phối hợp xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc; ban nội chính các địa phương tham mưu, đề xuất đưa 408 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo và tham mưu 237 vụ việc, vụ án)… Đặc biệt, tập trung cao độ cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện, thẩm định cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, nhiều bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, bất cập và đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể liên quan đến công tác nội chính Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đánh giá cao những thành tựu, đóng góp của ngành Nội chính Đảng, nhất là các giải pháp hiệu quả cụ thể trong nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Thời gian tới, ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý quyết liệt đối với tham nhũng; triển khai giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả. Ngành Nội chính Đảng cần tăng cường tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính. Cần chủ động nắm bắt tình hình và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tham mưu, đề xuất chỉ đạo giữ vững tình hình trật tự, an ninh chính trị; tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án phức tạp, nghiêm trọng. Ban Nội chính Trung ương tăng cường tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lãnh đạo, xây dựng pháp luật. Ngành cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, có tinh thần trách nhiệm. Đây là lĩnh vực rất quan trọng, đề nghị các cấp ủy đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm xây dựng ngành Nội chính Đảng vững mạnh về mọi mặt, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ giúp ngành Nội chính Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022